Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

Program Sport Dla Wszystkich. Rekordowy budżet!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 stycznia 2022, 17:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2022 roku programu Sport dla Wszystkich. Budżet na tegoroczną edycję programu jest najwyższy w historii i wynosi 60,5 miliona złotych. To o ponad 36 mln zł więcej w stosunku do oferty z ubiegłego roku.

Nazwa programu oddaje całą istotę podejmowanych przez nas działań. Chcemy bardzo mocno promować aktywności popularyzujące uprawianie sportu i jego pozytywnego wpływu na zdrowie. W ramach Programu można ubiegać się między innymi o dofinansowanie konferencji czy publikacji specjalistycznych upowszechniających aktywny model spędzania wolnego czasu. Nie ograniczamy więc naszej oferty do finansowania wyłącznie zajęć sportowych, ale równie mocno wspieramy wszystkie wartościowe narzędzia przyczyniające się do promowania aktywności sportowej Polaków - powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT w terminie do 1 marca 2022 r. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 29 kwietnia 2022 r.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Działania w tym zakresie obejmują szeroki wachlarz imprez, od zadań o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.

Celem Programu jest:

zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;

tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;

wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;

promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu; edukacja patriotyczna poprzez sport;

przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;

niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

W ramach Programu dofinansowywane będą następujące zadania:

Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:

  • Aktywna wieś,

  • Organizator sportu w środowisku wiejskim,

Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;

Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

PR/RO

CZYTAJ TEŻ: Bezkarne spółdzielnie mieszkaniowe. Państwo w państwie

Powiązane tematy

Komentarze