Informacje

CBOS: Załatwianie spraw urzędowych online coraz popularniejsze

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 czerwca 2022, 18:10

  • 2
  • Powiększ tekst

Z danych zebranych przez CBOS wynika, że na wysokim poziomie utrzymuje się popularność zakupów i usług online, m.in. bankowości internetowej. W przeprowadzonym w maju br. badaniu po raz pierwszy pytano również o wykorzystanie internetu do załatwiania spraw urzędowych

W Polsce przybywa użytkowników internetu. Regularną obecność w sieci deklaruje ponad trzy czwarte dorosłych. W kwietniu co trzeci Polak korzystał z internetu do załatwiania spraw urzędowych - wynika z opublikowanego w czwartek opracowania CBOS „Korzystanie z internetu w 2022 roku”.

Jak odnotowało Centrum Badania Opinii Społecznej w opracowaniu . Obecnie regularną - tj. co najmniej raz tygodniu - obecność online deklaruje 77 proc. dorosłych, czyli o 4 punkty proc. więcej niż w 2021 r. W ciągu ostatnich dwóch lat, na które przypada epidemia koronawirusa, odsetek internautów wzrósł o 9 p.p. - zaznaczono.

Obecnie obserwujemy rekordową popularność dystrybucji dóbr i usług przez internet. W większej mierze niż wcześniej kupowany jest dostęp do usług i treści, a także najwięcej osób, odkąd to badamy, korzysta online z jakichś odpłatnych serwisów internetowych. Przez kolejny rok utrzymuje się bardzo duża popularność bankowości internetowej. Relatywnie wielu Polaków załatwia przez internet sprawy urzędowe” - ocenił analityk CBOS Michał Feliksiak, autor opracowania.

Podobnie jak przed rokiem, niemal dwie trzecie Polaków (64 proc., tj. 84 proc. użytkowników internetu) deklaruje, że kupiło coś przez internet. Od poprzedniego pomiaru wzrosła nieco popularność sprzedawania rzeczy online. Przynajmniej raz sprzedała coś w ten sposób ponad jedna trzecia ogółu dorosłych (36 proc., czyli 46 proc. internautów) – odnotowano.

W miesiącu poprzedzającym badanie zakupy w internecie zrobiła, tak jak rok wcześniej, niemal połowa Polaków (47 proc., tj. 61 proc. internautów). „Wprawdzie popularność kupowania przez internet stopniowa rosła na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, jednak wyraźny, skokowy wzrost w tym względzie dokonał się w roku 2020, najpewniej za sprawą epidemii koronawirusa” - zaznaczył CBOS.

W kwietniu br. najchętniej kupowana za pośrednictwem sieci była odzież i obuwie, a w dalszej kolejności kosmetyki, sprzęt elektroniczny oraz książki. W stosunku do ubiegłych lat zauważalnie wzrosła popularność opłacania dostępu do usług lub treści, co deklaruje obecnie jedna dziesiąta użytkowników internetu - podkreślono. Jak dodano, również mniej więcej co dziesiąty ankietowany deklaruje zakup w ciągu ostatniego miesiąca zabawek lub innych artykułów dziecięcych oraz artykułów motoryzacyjnych.

W ostatnich trzech latach (czyli odkąd trwa epidemia koronawirusa) więcej osób niż wcześniej kupowało w sieci odzież i obuwie, a także kosmetyki i artykuły spożywcze” - podkreślił CBOS.

W opracowaniu zauważono, że przez ostatnie dwa lata utrzymuje się bardzo duża popularność bankowości internetowej. Z usług bankowych online korzysta obecnie 79 proc. użytkowników internetu, czyli 61 proc ogółu dorosłych. Umocniła się popularność usług i treści dostępnych w sieci odpłatnie, takich jak prenumeraty prasy, dostęp do multimediów, członkostwo w serwisach lub grach. W miesiącu poprzedzającym badanie z usług tego typu korzystała ponad jedna czwarta użytkowników internetu (27 proc., tj. 21 proc. ogółu badanych). Pobieranie z sieci darmowych programów, muzyki i filmów deklaruje zbliżony odsetek internautów, jak przed rokiem, tj. ponad jedna czwarta (27 proc., czyli 21 proc. ogółu badanych). Od 2015 roku, prawdopodobnie na skutek popularyzacji mediów strumieniowych, skala zjawiska pobierania darmowych multimediów jest wśród użytkowników internetu zauważalnie mniejsza, niż była wcześniej. Ściąganie plików nadal jest wyraźnie częstsze niż przeciętnie wśród młodszych użytkowników, w wieku od 18 do 24 lat (46 proc.) i od 25 do 34 lat (36 proc.). W tym roku po raz pierwszy w badaniu CBOS dot. korzystania z internetu pytano o załatwianie online spraw urzędowych. Z deklaracji respondentów wynika, że w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie internet do tego celu wykorzystywało 44 proc. użytkowników, tj. 33 proc. ogółu Polaków.

Wydaje się, że duży wpływ na korzystanie przez Polaków z internetu miała epidemia koronawirusa, która prawdopodobnie skłoniła część osób do zawieszenia bezpośrednich kontaktów społecznych i załatwiania spraw na odległość” - ocenił Feliksiak.

Jak wynika z opublikowanych w czwartek danych, więcej niż co drugi badany korzystający z internetu (53 proc.) uruchamia aplikacje internetowe tylko wtedy, gdy chce coś zrobić, np. coś sprawdzić lub skontaktować się z kimś. Pozostali badani deklarują stałą obecność online, polegającą na tym, że na bieżąco otrzymują informacje i mogą na nie reagować.

Wzrost popularności tego drugiego stylu korzystania z sieci zarejestrowaliśmy dwa lata temu i od tamtego czasu sytuacja w zasadzie się nie zmienia” - zaznaczył CBOS.

Styl korzystania z internetu zależy głównie od wieku. Badani poniżej 35 roku życia, zwłaszcza mający od 18-24 lat, przeważnie deklarują stałą obecność online, natomiast wśród osób mających co najmniej 45 lat wyraźnie częstsze jest „wchodzenie” do internetu w konkretnym celu - podkreślono.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 2 do 12 maja 2022 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 1087 osób.

PAP/ or

Powiązane tematy

Komentarze