Informacje

Gotówka / autor: Pixabay
Gotówka / autor: Pixabay

PFR zapewni finansowanie przejściowe inwestycji w ramach KPO

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 czerwca 2022, 19:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd przyjął projekty uchwał dot. tarcz finansowych PFR - poinformowała we wtorek Kancelaria Premiera Rady Ministrów. Zmiany zmierzają do zapewnienia przez PFR - w razie potrzeby - finansowania przejściowego inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Rada Ministrów przyjęła uchwały wprowadzające zmiany w Tarczach Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju: 1.0 i 2.0 oraz dla dużych firm. Jak uzasadniono, specyfika wdrażania i finansowania Krajowego Planu Odbudowy polega na przekazywaniu unijnych środków finansowych w transzach, uzależnionych od osiągania przez państwa członkowskie tzw. kamieni milowych.

Rozwiązanie to powoduje konieczność zapewnienia finansowania przejściowego, które – jeśli zajdzie taka potrzeba – zapewni Polski Fundusz Rozwoju. PFR realizowałby to zadanie w części finansowanej ze środków bezzwrotnych z instrumentu na rzecz Odbudowy i zwiększenia Odporności” - poinformowała KPRM.

Przyjęte projekty zakładają też, że małe i średnie firmy, które otrzymały wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0, nie będą zobowiązanie do zwrotu całej przyznanej subwencji, nawet jeśli do 30 czerwca 2022 r. nie rozliczą zwrotu różnicy pomiędzy kwotą subwencji, a rzeczywistym spadkiem swoich przychodów.

Ponadto planowane jest powierzenie PFR wypłat rekompensat w ramach tzw. tarczy dla pogranicza. Chodzi o rekompensaty na rzecz uprawnionych przedsiębiorców w związku m.in. ze szkodami poniesionymi przez nich na skutek czasowego zakazu przebywania w strefie przyległej do granicy z Białorusią. Dotyczy to np. strat ze względu na brak ruchu turystycznego. Jak zaznaczono, do uruchomienia tego programu potrzebna będzie notyfikacja Komisji Europejskiej. Polska będzie gotowa do jego realizacji po wyrażeniu zgody KE.

KPRM przypomniała, że Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm została uruchomiona w 2020 r. Do tej pory z programu skorzystało ponad 347 tys. przedsiębiorstw z całej Polski zatrudniających ponad 3,2 mln pracowników. Firmy otrzymały wsparcie w postaci subwencji finansowych na łączną kwotę 60,5 mld zł.

W 2021 r., w obliczu kolejnej fali pandemii, rząd przygotował Tarczę Finansową 2.0. Program wsparcia finansowego o wartości 13 mld zł w postaci subwencji umarzalnych nawet do 100 proc. był skierowany do firm z ponad 50 branż, które musiały ograniczyć lub zamknąć działalność ze względu na COVID-19. W ramach Tarcz Finansowych przygotowane zostały także specjalne rozwiązania finansowe dla dużych przedsiębiorstw. Ich finansowanie ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR. Z programu skorzystało 232 wnioskodawców z całej Polski. Otrzymali oni wsparcie na łączną kwotę 3,9 mld zł - wskazała KPRM.

Czytaj też: Bank Szwajcarii będzie dalej podnosił stopy procentowe

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze