Informacje

Michał Wiśniewski / autor: Materiały prasowe
Michał Wiśniewski / autor: Materiały prasowe

PERSONALIA

Nowe zadania w MON dla Michała Wiśniewskiego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 lipca 2022, 11:42

  • 1
  • Powiększ tekst

Od 1 lipca pracę departamentów kontroli i cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Obrony Narodowej będzie nadzorował będzie podsekretarz stanu Michał Wiśniewski.

30 czerwca Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej podpisał decyzję nr 95/MON zmieniając dotychczas obowiązujące decyzję w sprawie kierowania resortem obrony narodowej. Zmiany obejmują podporządkowanie departamentów kontroli i cyberbezpieczeństwa podsekretarzowi stanu Michałowi Wiśniewskiemu, który otrzymał także uprawnienia do uczestnictwa w posiedzeniach stałego komitetu rady ministrów oraz komitetu rady ministrów ds. cyfryzacji, a także do podpisywania z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej dokumentów na posiedzenia obu komitetów oraz związanych z procesem uzgodnień resortowych, opiniowania i konsultacji publicznych w ramach procedur legislacyjnych.

Michał Wiśniewski jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, IESE Business School University of Navarra oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze prywatnym w branży informatycznej oraz administracji publicznej – pracując na stanowiskach doradczych i zarządczych – w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwie Środowiska, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Ministerstwie Cyfryzacji.

W latach 2020–2022 oraz 2018–2019 był zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), odpowiedzialnym za Departamenty: Innowacji, Teleinformatyki, Strategii i Analiz, Rozwoju Rynków Rolnych, Wsparcia Eksportu oraz Finansowo-Księgowy.

Jest współtwórcą strategii KOWR oraz strategii promocji polskiej żywności za granicą. Jest członkiem Giełdowej Rady Rynków Rolnych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od 2019 roku jest również członkiem Rady Nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach.

W latach 2017–2018 był dyrektorem Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska.

Jest współautorem Polityki Sztucznej Inteligencji Państwa, liderem Grupy Internetu Rzeczy w Polsce, współautorem Raportu Internet Rzeczy w Polsce.

Od 7 lutego do 6 maja 2022 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Odpowiadał za obszar jednostek nadzorowanych i podległych, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki nieruchomościami.

25 maja 2022 r. Michał Wiśniewski został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

PR/RO

Powiązane tematy

Komentarze