Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Mniejszy podatek dla nauczycieli

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 lipca 2022, 17:30

  • 1
  • Powiększ tekst

Od 1 lipca br. nauczyciele nie zapłacą podatku od uzyskiwanych świadczeń kompensacyjnych. Limit zwolnienia wynosi 4500 zł – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Jak podało Ministerstwo Finansów, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT zwolnione były z podatku dochodowego świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy (w tym od związków zawodowych). Limit zwolnienia wynosi 3000 zł w danym roku podatkowym. Jednak od 1 lipca przepis ten uległ zmianie.

W związku z reformą systemu podatkowego w ramach Niskich Podatków nadano mu jednak nowe, korzystniejsze dla podatników brzmienie. Zwolnienie z PIT rozszerzone zostało na osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Co więcej kwota zwolniona z podatku wzrosła z 3000 zł do 4500 zł – podano w informacji MF.

Resort wyjaśnił, że w związku ze zmianami w systemie podatkowym, które weszły w życie od 1 lipca, przepisom tym nadano nowe, korzystniejsze dla podatników brzmienie. Zwolnienie z PIT rozszerzone zostało na osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ponadto kwota zwolniona z podatku wzrosła z 3000 zł do 4500 zł.

Ze świadczeń kompensacyjnych korzystać mogą nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych. Możliwość ta przysługuje po osiągnięciu odpowiedniego wieku oraz stażu pracy. Zasady przyznawania tych świadczeń zostały uregulowane w Ustawie z dnia 22 maja 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. To forma zasiłku przedemerytalnego.

Wskazano w niej także, ze zwolnienie przysługuje na mocy ustawy. Podatnik nie musi o nie wnioskować ani wykazywać go w zeznaniu podatkowym.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze