Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Nowy indeks zamiast WIBOR. „Mapa drogowa”

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 sierpnia 2022, 18:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Komitet powołany w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych omówił projekt mapy drogowej określającej harmonogram zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR przez nowy indeks stóp procentowych RFR - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), powołanej w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych, podczas spotkania, które odbyło się 4 sierpnia br. omówił projekt mapy drogowej określającej harmonogram zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR przez nowy indeks stóp procentowych RFR (risk free rates) - poinformowała w poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Ustawa z dnia 7 lipca br. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przewiduje m.in. prace nad procesem wyznaczenia zamiennika WIBOR. Zamiennik wskaźnika i data jego wprowadzenia zostaną ustalone rozporządzeniem.

Podano, że „danymi wejściowymi nowego wskaźnika będą informacje reprezentujące transakcje ON (overnight). Nowy wskaźnik zastąpi docelowo obecny wskaźnik WIBOR, będący kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który stosowany jest w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie)„.

Poinformowano, że zespoły ekspertów NGR w toku prac prowadzonych w lipcu i sierpniu 2022 roku zidentyfikowały i ustaliły priorytety oraz oszacowały czasochłonności zadań wymaganych do realizacji przez wszystkich uczestników rynku dla poprawnego i bezpiecznego zastąpienia dotychczas stosowanych wskaźników referencyjnych WIBID i WIBOR przez nowy indeks stóp procentowych RFR (risk free rates).

Celem opracowania mapy drogowej jest przeprowadzenie reformy wskaźników referencyjnych w Polsce w sposób uporządkowany i sprawny. Kolejnym, planowanym krokiem będzie przyjęcie przez KS NGR mapy drogowej oraz wybór nowego wskaźnika referencyjnego RFR dla złotego (PLN).

Komisja podała, że KS NGR omówił także wstępnie zestaw kryteriów, które powinien spełniać nowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej.

Jak podano, „działania Narodowej Grupy Roboczej kierowane przez KS mają na celu zapewnienie wiarygodności, przejrzystości i rzetelności opracowywania i stosowania nowego wskaźnika referencyjnej stopy procentowej”.

Dodano, że KS NGR został poszerzony o przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego oraz przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W skład Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej wchodzą: Brunon Bartkiewicz – prezes zarządu ING Banku Śląskiego – przewodniczący KS NGR, Aleksandra Bluj – wiceprezes zarządu GPW Benchmark – zastępca przewodniczącego KS NGR, Paweł Borys – prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – zastępca przewodniczącego KS NGR, Paweł Szałamacha – członek zarządu Narodowego Banku Polskiego – członek KS NGR, Piotr Patkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – członek KS NGR, Marcin Mikołajczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – członek KS NGR, Grzegorz Owczarek – dyrektor Departamentu Planowania Przymusowej Restrukturyzacji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny – członek KS NGR.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze