Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Czy WIRON obniży raty kredytów?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 marca 2023, 15:55

  • 0
  • Powiększ tekst

WIRON, wskaźnik, który zastąpi WIBOR, sprawi, że oprocentowanie kredytów prawdopodobnie nieznacznie się obniży - uważa Tadeusz Białek, przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, wiceprezes Związku Banków Polskich.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik wysokości oprocentowania na rynku międzybankowym, na jaką banki umawiają się, aby udzielać sobie wzajemnie pożyczek. Wysokość WIBOR wraz ze stopami procentowymi ustalanymi przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), ma bezpośredni wpływ nie tylko na oprocentowanie kredytów detalicznych. Znacząco wpływa też na kredyty hipoteczne. Nie jest to wskaźnik stały i niezmienny. Jest on ustalany niemal codziennie i ma kluczowe znaczenie dla całego rynku finansowego. Wkrótce ma zacząć obowiązywać nowy wskaźnik – WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) . Kredytobiorcy wiążą z tym nadzieje na obniżenie rat kredytów.

WIBOR jest kwotowany raz dziennie. Jego wartość w kolejnych dniach nie jest zależna od poprzednich odczytów. Dłuższe terminy WIBOR-u także są wyznaczane codziennie. Codziennie banki podają, po jakiej cenie zawierały transakcje na tydzień, na miesiąc, na trzy miesiące itd., a jeśli nie zawierały, to na jakich warunkach są gotowe to zrobić.

W przypadku WIRON 3-miesięczna stawka wyliczana jest jako procent składany z dziennych notowań z ostatnich trzech miesięcy. Dlatego każdy odczyt ma dużo większe konsekwencje na przyszłość. WIRON jest wyliczany z dużo wyższą dokładnością – wskaźniki 1-, 3- i 6-miesięczne podawane są do 5 miejsca po przecinku – podczas gdy WIBOR tylko do drugiego miejsca.

W obecnych warunkach rynkowych oprocentowanie nową stawką WIRON będzie najprawdopodobniej mniejsze niż w oparciu o stawkę WIBOR – powiedział Tadeusz Białek, przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych,wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) podczas dyskusji poświęconej omówieniu reformy finansowej polegającej na zastąpieniu WIBOR przez WIRON .

Dodał jednak, że ta reforma nie ma na celu wprowadzenia instrumentu pomocowego. Jego zdaniem reforma nie jest wdrażana po to, żeby kredytobiorcy mieli gwarancję, że kredyty będą tańsze.

Sektor bankowy czeka rozporządzenie ministra finansów, które wyznaczy zamiennik kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Na mocy tego rozporządzenia, zamiennik będzie miał zastosowanie do umów i instrumentów finansowych spełniających przesłanki wskazane w unijnym rozporządzeniu BMR, które ma gwarantować, że wskaźnik referencyjny oddaje ekonomiczną rzeczywistość. Rozporządzenie ministra finansów zdefiniuje również spread korygujący oraz datę, od której zamiennik będzie stosowany.

Rozporządzenie ministra finansów na pewno będzie miało charakter aktu prawnego oddziałującego na stabilność finansową, dlatego musi być też przedmiotem konsultacji publicznych, co oznacza, że pewnie parę miesięcy przed wejściem w życie tego rozporządzenia taki projekt będzie znany opinii publicznej. Narodowa Grupa Robocza przygotowała mapę drogową, w której datą wejścia w życie rozporządzenia o zamienniku jest 1 stycznia 2025, co oznacza, że projekt rozporządzenia pojawi się odpowiednio wcześniej - powiedział Michał Kruszka, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Zgodnie z tzw. mapą drogową opracowaną przez Narodową Grupę Roboczą zajmującą się reformą wskaźników referencyjnych, wskaźniki WIBOR i WIBID przestaną być publikowane w 2025 r. Zamiana WIBOR na WIRON w istniejących umowach ma nastąpić w 2024 r.

RO

Powiązane tematy

Komentarze