Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

OECD przedstawiła raport dotyczący sytuacji w polskiej gospodarce

iFirma

iFirma

  • Opublikowano · 19 marca 2014, 08:45

  • 1
  • Tagi: biznes dobrobyt gospodarka MŚP OECD Polska
  • Powiększ tekst

Jak ocenia Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Polska osiągnęła w ostatniej dekadzie imponujące warunki gospodarcze, dzięki czemu poziom życia polskiego społeczeństwa zbliża się do średniej UE. Według raportu zaprezentowanego przez sekretarza generalnego OECD, Angela Gurrię, wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy i do połowy 2014 roku przekroczy wzrost potencjalny.

MŚP motorem napędowym polskiej gospodarki

OECD zwraca jednak uwagę na potrzebę reform i przyspieszenia prywatyzacji. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju sektor MŚP mógłby być motorem napędowym dla polskiej gospodarki, lecz bez zmian na rynku pracy oraz bez ułatwienia funkcjonowania firm może się to nie udać.

Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, zapewnił, że kwestia usprawnienia funkcjonowania rynku związanego z systemem podatkowym była i będzie poruszana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w jego rekomendacjach dotyczących zmiany dla Polski, a szczególnie dla MŚP.

Poza takimi regulacjami, OECD zaleca Polsce między innymi zmniejszenie kosztów zakładania i zamykania firm, a także uproszczenie rejestracji działalności gospodarczych i ogłaszania upadłości. Istotne zdaniem organizacji jest też zlikwidowanie dualizmu na rynku pracy, a zatem objęcie wszystkich umów o świadczenie pracy takimi samymi zasadami opodatkowania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, jakim podlegają umowy o pracę, oraz ustalenie maksymalnego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie umów tymczasowych w tej samej firmie.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju rekomenduje także zwiększenie zatrudnienia kobiet, w tym szybsze podniesienie wieku emerytalnego kobiet, rozwój sieci placówek opieki nad dziećmi i monitorowanie wpływu długiego urlopu macierzyńskiego na zatrudnienie matek.

Takie działania, zdaniem OECD, mogłyby znacząco wpłynąć na konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej.

Nadrabianie dystansu do krajów o najwyższym dobrobycie

Zdaniem organizacji luka w poziomie dobrobytu wiąże się z wciąż wysoką deprywacją materialną, czyli niemożnością pozwolenia sobie na zakup rzeczy, które przez większość ludzi są uważane za pożądane lub niezbędne do godnego życia (ogrzewanie mieszkania, pokrycie niespodziewanego wydatku). Sposobem na podniesienie dobrobytu miałoby więc być poprawienie funkcjonowania runku pracy (wysokie bezrobocie i niska aktywność zawodowa to jedna z głównych słabości polskiej gospodarki) i wzmocnienie konkurencji na rynku produktowym.

tytuł

Komentarze