Informacje

Getin Noble Bank / autor: Fratria
Getin Noble Bank / autor: Fratria

KE zatwierdziła pomoc dla likwidowanego Getin Noble Banku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 października 2022, 10:20

  • Powiększ tekst

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, szereg środków wsparcia w kontekście restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Getin Noble Banku, podała Komisja

Proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, koordynowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, oraz powiązane środki wsparcia umożliwią uporządkowaną sprzedaż lub likwidację banku, chroniąc jednocześnie zarówno stabilność finansową, jak i równe warunki działania na jednolitym rynku - czytamy w komunikacie.

Getin Noble Bank jest jednym z dziesięciu największych polskich banków, a łączna wielkość jego aktywów wynosi około 9,2 mld euro (44 mld zł), wskazano w informacji.

Interwencja w ramach funduszu przymusowej restrukturyzacji finansowanego ze składek sektora bankowego i zarządzanego przez BFG kwalifikuje się jako pomoc państwa na mocy przepisów UE. Z drugiej strony banki komercyjne uczestniczące w SOBK podjęły decyzję o dobrowolnym wsparciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku ze środków własnych, w związku z czym ich interwencja nie kwalifikuje się jako pomoc państwa - czytamy dalej.

Od 2016 r. bank ten znajdował się w trudnej sytuacji ze względu na niską rentowność, co doprowadziło do wyczerpania jego kapitału.

W 2018 r. doszło do paniki bankowej - w okresie krótszym niż trzy tygodnie z banku wycofano środki w wysokości około 2,25 mld euro (10,7 mld zł). Ryzyko prawne i kredytowe związane z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich dodatkowo zmniejszyło wartość aktywów banku. Środki naprawcze wprowadzane przez bank od 2016 r. okazały się niewystarczające - czytamy też w komunikacie.

30 września 2022 r., na podstawie opinii Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), polski krajowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Bankowy Fundusz Gwarancyjny - BFG) uznał bank za „zagrożony upadłością”, relacjonuje dalej Komisja.

W związku z tym BFG zdecydował, że w interesie publicznym leży wszczęcie wobec banku przymusowej restrukturyzacji, zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD), a nie postępowania upadłościowego na mocy prawa krajowego.

Plan przewiduje, że po restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku jego główne aktywa i pasywa, z wyjątkiem wszystkich akcji i obligacji podporządkowanych, które ulegną umorzeniu w celu pokrycia strat, zostaną przeniesione do nowo utworzonego banku pomostowego. Celem tego przeniesienia jest zapewnienie kontynuacji normalnej działalności bankowej - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z możliwościami przewidzianymi w BRRD, bank pomostowy będzie służył jako tymczasowe rozwiązanie mające na celu zapobieżenie nieuporządkowanemu wyjściu Getin Noble Banku z rynku oraz zapewnienie wystarczającego czasu na zorganizowanie uporządkowanego procesu sprzedaży banku pomostowego. Polska zobowiązała się do rozpoczęcia otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury sprzedaży nowo utworzonego banku pomostowego w celu znalezienia odpowiedniego nabywcy, który zapewniłby jego długoterminową rentowność.

BFG, który jest odpowiedzialny zarówno za przymusową restrukturyzację banków, jak i za gwarantowanie depozytów w Polsce, dopilnuje, aby nowo utworzony bank pomostowy był dobrze wyposażony w kapitał i miał dostęp do wystarczającej płynności.

W związku z tym BFG przekaże nowo utworzonemu bankowi pomostowemu wsparcie bezpośrednie w formie zastrzyków pieniężnych o wartości około 1,4 mld euro (6,9 mld zł). Środki te będą finansowane z (i) funduszu przymusowej restrukturyzacji; oraz (ii) systemu gwarantowania depozytów, za które odpowiedzialność ponosi BFG - czytamy dalej.

Ponadto System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), który tworzy osiem największych banków komercyjnych działających na rynku polskim, postanowił (i) wesprzeć operację kwotą około 735 mln euro (3,5 mld złotych) w celu pokrycia reszty strat; oraz (ii) tymczasowo objąć 49% akcji banku pomostowego, wskazano także.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 48,37 mld zł na koniec 2021 r.

Czytaj też: Łyman w pełni oczyszczony z rosyjskich wojsk

isbnews.pl/mt

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych