Informacje

Fot.Mainrc/sxc.hu
Fot.Mainrc/sxc.hu

Nowe podatki, Lasy Państwowe, ozusowanie, OGNIVO mają przynieść blisko 18 mld zł oszczędności

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 16 kwietnia 2014, 19:15

  • 4
  • Powiększ tekst

Zaplanowane przez rząd działania przyniosą w 2014 r. finansom publicznym 17 mld 881 mln zł, a w 2015 r. - 19 mld 848 mln zł - podało w środę Ministerstwo Finansów w informacji na temat działań podjętych przez Polskę w celu ograniczenia deficytu.

Informację tę MF wysłało - zgodnie z wytycznymi Rady Ecofin - we wtorek do Brukseli. W grudniu ub. r. Rada nakazała Polsce ograniczyć deficyt sektora finansów publicznych w 2014 r. do 3,9 proc. PKB, a w 2015 r. do 2,8 proc. PKB (z wyłączeniem wpływu transferu aktywów z otwartych funduszy emerytalnych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Zgodnie z dokumentem przygotowanym przez MF i wysłanym do Brukseli w 2014 r. dodatkowe dochody podatkowe przyniosą w 2014 r. 3 mld 662 mln zł, działania w zakresie świadczeń społecznych - 4 mld 730 mln zł, racjonalizacja wydatków na administrację będzie miała pozytywny efekt w wysokości 6 mld 665 mln zł, a dzięki wzrostowi wydajności systemu podatkowego uda się uzyskać 1 mld 960 mln zł. Dochody niepodatkowe mają przynieść 865 mln zł.

W 2015 r. zaplanowane przez resort finansów działania przyniosą finansom publicznym 19 mld 848 mln zł. Na kwotę tę złożą się dochody podatkowe w wysokości 2 mld 344 mln zł, działania w zakresie świadczeń społecznych (6 mld 559 mln zł), racjonalizacja wydatków na administrację (7 mld 169 mln  zł), wzrost wydajności systemu podatkowego (2 mld 800 mln zł) oraz inne dochody podatkowe (976 mln zł). 

Ministerstwo finansów poinformowało Komisję Europejską i Ecofin, że na 2014 r. zostały zaplanowane i wdrożone m.in.: podwyżka stawek akcyzy na papierosy i alkohol, utrzymanie podwyższonych stawek VAT na niezmienionym poziomie, likwidacja możliwości uzyskania zwrotu części podatku VAT od niektórych wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, zmiany dotyczące możliwości odliczania VAT od osobowych samochodów służbowych.

Ponadto opodatkowano spółki komandytowo-akcyjne, zaplanowano wpłaty w latach 2014-15 do budżetu państwa przez Lasy Państwowe po 800 mln zł rocznie, zrezygnowano z wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego podatnikom CIT przekazywanie 1 proc. podatku na rzecz jednostek naukowych.

Resort wyjaśnił, że jednocześnie trwają prace nad oskładkowaniem umów cywilnoprawnych, w szczególności zbiegów umów zlecenia oraz wprowadzeniem składki emerytalnej i rentowej od wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Planowana jest też likwidacja niższej 50 proc. stawki podatku leśnego dla lasów ochronnych.

Prowadzone też są prace zmierzające do ograniczenia preferencji w opodatkowaniu nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Można się także spodziewać zniesienia zwolnienia z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część.

"Natomiast po stronie wydatkowej podejmowane są głównie działania wpływające na poziom wydatków o charakterze socjalnym i bieżącym, m.in.: likwidacja uprzywilejowanych zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy, a także pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziowie i prokuratorzy) w okresie choroby" - poinformowano. MF zaplanował też zreformowanie zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż 12 miesięcy.

Mają też być wprowadzone regulacje zezwalające na wspólną obsługę jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji. "Zaawansowane są prace nad tzw. e-zwolnieniami (elektronicznym systemem zwolnień lekarskich). Ich wprowadzenie zmniejszy koszty druku blankietów, jak również umożliwi szybsze podejmowanie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy" - ocenia MF.

"Terminowemu zlikwidowaniu nadmiernego deficytu służyć będzie ponadto wdrażanie pakietu działań ułatwiających podatnikom wypełnianie ich zobowiązań wobec państwa i podnoszących wydajność administracji podatkowej" - zaznaczono. Wśród nich wymieniono utworzenie Centralnego Rejestru Dłużników, usprawnienie procesu egzekucji należności podatkowych, zarządzanie ryzykiem zewnętrznym i kontrolę podatkową, czy wprowadzenie nowych elektronicznych narzędzi do zwalczania oszustw podatkowych oraz ochrony interesów finansowych kraju i UE.

MF zapowiedziało też wdrożenie systemu OGNIVO służącego do poszukiwania rachunków bankowych dłużników, wprowadzenie "listu ostrzegawczego", który ma być nowym środkiem ograniczania oszustw w VAT, czy wprowadzenie przepisów określających sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze.

Wskazano, że obecny system rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych ma zostać zastąpiony systemem ryczałtowym. Poza tym wprowadzone zostanie zróżnicowanie stawek odsetek za zaległości podatkowe i loteria paragonowa. W przepisach pojawią się także regulacje dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz przepisy określające sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze.

Ministerstwo zapowiedziało także powołanie przy MF stałych zespołów, które będą pracować nad poprawą efektywności zwalczania oszustw podatkowych, jakości obsługi podatników, efektywności działania służb podatkowych oraz efektywności kontroli podmiotów powiązanych.

(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze