Informacje

Mierzeja Wiślana / autor: Fratria
Mierzeja Wiślana / autor: Fratria

Rząd: Do 2 mld zł wzrosną wydatki na Mierzeję Wiślaną

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 marca 2023, 19:00

    Aktualizacja: 28 marca 2023, 19:23

  • 1
  • Powiększ tekst

Zwiększenie do 2 mld 127 mln 494 tys. zł. kwoty na wieloletni program budowy nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską przewiduje projekt uchwały Rady Ministrów. Zwiększenie budżetu wynika ze wzrostu kosztów inwestycji spowodowanych zmianą cen materiałów i robót budowlanych - wskazano w projekcie RM.

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” zamieszczono we wtorek na stronach Kancelarii Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2023 r.

Jak wskazano, program wieloletni na lata 2016–2023 pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, realizującym cele zawarte w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.” oraz w „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”.

Jak podkreślono, projektowana nowelizacja uchwały nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, jest niezbędna do przeprowadzenia realizacji Programu.

Dotyczy ona zwiększenia ogólnej kwoty środków na Program z 1 mld 984 mln 051 tys. 500 zł do wysokości 2 mld 127 mln 494 tys. 304 zł (o 7,2 proc. całkowitej wartości), wydłużenia terminu realizacji do roku 2024 oraz wprowadzenie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W 2020 r. głównym powodem wprowadzenia do porządku prawnego uchwały Rady Ministrów nr 170/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” były zmiany zakresu rzeczowego Programu takie jak: budowa mostu obrotowego w Nowakowie, zmiana koncepcji w zakresie mostu na Mierzei Wiślanej, budowa sztucznej wyspy w celu odkładu urobku z prac pogłębiarskich, zwiększenie zakresu prac na rzece Elbląg.

Wskazana wycena wartości całkowitej realizacji Programu nie uwzględniała wysokości cen spowodowanych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy jak również wysokiej inflacji- podała Kancelaria Rady Ministrów.

Główną przyczyną zmiany uchwały jest wzrost kosztów inwestycji spowodowany zmianą cen materiałów i robót budowlanych na rynku budowlanym.

Należy zauważyć, że na wzrost stawek robót czerpalnych w największym stopniu wpływa wzrost kosztu paliwa do pogłębiarek. Ceny paliw na rynku polskim i światowym wskutek konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy wzrosły o kilkadziesiąt procent (wedle danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego ceny oleju napędowego od roku 2020 do końca października 2022 r. wzrosły o 53 proc.) - podkreślono w komunikacie.

Kolejnym istotnym elementem cenotwórczym są płace personelu wykonawcy, które ulegają ciągłemu zwiększeniu wobec podążania za wzrostem wynagrodzeń spowodowanym inflacją- wyjaśniono.

Wobec konieczności uzyskania zwiększenia środków na realizację Programu niezbędne jest również wydłużenie harmonogramu realizacji. Urząd Morski w Gdyni podjął czynności związane z realizacją przedmiotowego zakresu, na które potrzebne są dodatkowe środki finansowe.

Postępowanie przetargowe może jednak zostać ogłoszone po uzyskaniu decyzji o zwiększeniu środków finansowych na Program. Powyższa sytuacja ma bezpośredni wpływ na potrzebę wydłużenia okresu realizacji Programu- wskazano w komunikacie.

Przyjęcie uchwały przez Rady Ministrów o zwiększeniu nakładów całkowitych na Program oraz wydłużenie terminu jego realizacji pozwoli na jego realizację w ustalonym w uchwale zakresie - podano w komunikacie.

Czytaj też: 4000 zł rekompensaty od rządu za inflację. Tylko dla wybranych Polaków

Czytaj też: Minister Ziobro wnioskuje do rządu ws. zboża z Ukrainy

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze