Informacje

projekty rządowe / autor: pixabay
projekty rządowe / autor: pixabay

"Opieka 75 plus” - o co chodzi?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 maja 2023, 17:57

    Aktualizacja: 24 maja 2023, 18:00

  • Powiększ tekst

Budżet programu „Opieka 75 plus” wyniesie w tym roku 58 mln zł. Szacujemy, że skorzysta z niego 11 tys. osób - powiedział wiceszef MRiPS Stanisław Szwed w środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Program „Aktywni plus” to rządowy program dotacyjny dla organizacji sektora pozarządowego prowadzących działalność pożytku publicznego. Z danych MRiPS wynika, że na lata 2021–2025 – Edycja 2023 „mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań publicznych kwotą od 25 tys. do 250 tys. zł”.

W 2021 r. liczba dofinansowanych projektów wyniosła 317, zaś liczba osób, którzy wzięli w nim udział - to ponad 490 tys. seniorów. Łączna kwota dofinansowania wyniosła prawie 39 mln zł - powiedział Szwed. Zastrzegł, że „program, co roku ma zapewnione środki w wysokości 40 mln zł. Reszta jest na pomoc techniczną - dodał.

Przekazał, że „w roku 2022 r. sfinansowano 313 projektów”.

Liczba osób, która wzięła udział 132 tys. osób. Łączna kwota dofinansowania to prawie 39 mln zł - powiedział Szwed.

Wiceminister poinformował, że „w tym roku do programu zgłosiło się 1907 ofert”.

Rozstrzygnęliśmy pozytywnie 491 projektów - przekazał.

Wyjaśnił, że większa liczba organizacji skorzystała z tego programu, ponieważ podjęto decyzję, że środki przyznane w wysokości 50 proc. zadeklarowanych kwot po ocenie ekspertów.

W tej chwili trwa spisywanie umów. Organizacje muszą dostosować swoje projekty do obniżonej wartości dofinansowania - wskazał wiceszef MRiPS.

Jak zaznaczył, „program cieszy się popularnością, o czym świadczy ilość zgłoszonych ofert”.

Istnieją cztery priorytety programu. Aktywność społeczna - obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.

W tym priorytecie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Bielska Białej w ubiegłym roku dofinansowano na kwotę 238 tys. zł - powiedział Szwed.

W drugim priorytecie - partycypacja społeczna (przyczyniającym się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli - PAP) przedstawiliśmy Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z woj. świętokrzyskiego na kwotę ponad 120 tys. zł - powiedział Szwed.

W trzecim priorytecie - (włączenie cyfrowe - obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych - PAP) Fundacja Kromka Chleba w powiatach tarnowskim kwota przyznanych dotacji wyniosła - 80 tys. zł - powiedział wiceminister.

W ramach czwartego priorytetu (przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów - PAP) Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice - 110 tys., projekt realizowała gmina Gorlice - przekazała Szwed.

Program adresowany „Opieka 75 plus” jest do wszystkich gmin w Polsce – miejskich, wiejskich, miejsko–wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie (do 60 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania) na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Samorządy mogą skorzystać ze wsparcia, jeżeli dane świadczenie realizują samodzielnie np. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej czy centrum usług społecznych lub zlecają realizację zadania organizacjom pozarządowym bądź kupują usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje program

Opieka 75 plus” od 2018 r. W pierwszym roku na realizację programu przeznaczono ponad 4,3 mln zł, a w programie uczestniczyły 394 gminy. Pomoc uzyskało ponad 2,8 tys. osób.

W 2021 r. w programie uczestniczyło 570 gmin, niosąc pomoc blisko 9,4 tys. seniorom. W 2021 r. budżet programu wynosił prawie 22,5 mln zł. W 2022 roku wzrósł on do ponad 38 mln zł. Pieniądze z programu przyznano 616 gminom, które realizują usługi opiekuńcze dla ponad 9,5 tys. osób.

W tym roku szacujemy, że z programu skorzysta 11 tys. osób. Jego budżet wyniesie 58 mln zł - powiedział Szwed. Jak zaznaczył, „zależało nam, żeby wesprzeć gminy o mniejszej wielkości, aby wsparcie było możliwe w szerszym zakresie.

Czytaj też: Min. Czarnek: Wy kradliście, a my dajemy dzieciom

Czytaj też: Niezniszczalne geny człowieka. Chiny ogłaszają sukces

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych