Informacje

Biblioteka / autor: fot. Fratria
Biblioteka / autor: fot. Fratria

Ile jest bibliotek w Polsce? Znamy dane!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 czerwca 2023, 08:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Na koniec 2022 r. działało 7638 bibliotek publicznych i filii, które prowadziły 875 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 805 punktów bibliotecznych. Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem liczącym 124,4 mln woluminów, który wypożyczyło 5,1 mln czytelników – wynika z danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał, że spośród 7638 bibliotek publicznych 64,8 proc. prowadziło działalność na wsi.

CZYTAJ:

KE nagina prawo na korzyść Niemiec

Chiny przekroczyły internetową granicę. Padł rekord

Najwięcej bibliotek publicznych działało w województwie mazowieckim (946), a najmniej w podlaskim (225). W badanym roku 359 bibliotek publicznych prowadziło 805 punktów bibliotecznych – najwięcej zlokalizowanych było w województwie lubelskim (129), a najmniej w świętokrzyskim (4).

Na jedną bibliotekę publiczną przypadało przeciętnie 4945 mieszkańców. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwie pomorskim (7 559 osób), a najniższą w opolskim (3131).

Według stanu na koniec 2022 r. biblioteki publiczne posiadały 124,4 mln woluminów księgozbioru, w ramach którego książki stanowiły 98,5 proc.. W dyspozycji bibliotek znajdowało się także blisko 6 mln materiałów bibliotecznych tworzących zbiory specjalne, spośród których najliczniejszą kategorię stanowiły materiały audiowizualne (3,4 mln).

Przeciętnie jedna biblioteka publiczna oferowała czytelnikom 8 tytułów czasopism bieżących. Najwięcej bibliotek publicznych i filii posiadało księgozbiór składający się z 10 do 50 tys. woluminów (49,5 proc.).

W bibliotekach publicznych zarejestrowano 5,1 mln czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 94,5 mln woluminów księgozbioru (wzrost odpowiednio o 5,9 proc. i 6,0 proc. w stosunku do roku poprzedniego). Z kolei na miejscu udostępniono 4,5 mln księgozbioru (o 51,1 proc. więcej niż w roku 2021).

Na jednego czytelnika przypadało prawie 19 woluminów wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz. Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie świętokrzyskim (22), a najniższy w pomorskim (15).

Według danych GUS, największą grupę czytelników bibliotek publicznych stanowiły osoby w wieku 25-44 lata (1,3 mln). Wśród czytelników odsetek osób pracujących wyniósł 38,8 proc., a osób uczących się 34,3 proc.

W ciągu roku 54,4 mln osób odwiedziło bibliotekę, aby skorzystać z jej zasobów (wzrost o 17,9 proc. w porównaniu z 2021 r.), na co wpływ – jak podnosi GUS - niewątpliwie miało otwarcie czytelni po odwołaniu restrykcji związanych z COVID-19.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze