Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Poznaliśmy wielkość deficytu budżetu państwa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 czerwca 2023, 11:39

  • Powiększ tekst

Deficyt budżetu państwa od stycznia do maja tego roku wyniósł 20,85 mld zł, a dochody sięgnęły 216,36 mld zł, wydatki zaś 237,21 mld zł - oszacowało we wtorek Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane z wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. Dochody podliczono na 216,36 mld zł, tj. 35,8 proc.; wydatki wyniosły 237,21 mld zł, czyli 35,3 proc.; deficyt 20,85 mld zł, to 30,7 proc.

W okresie styczeń - maj br. dochody budżetu państwa były wyższe o 6,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe wobec tego samego okresu 2022 r. o ok. 2,7 mld zł.

Jak podał resort, w stosunku do analogicznego okresu ub.r. dochody z podatku VAT były wyższe o 4,8 proc. r/r (czyli ok. 4,7 mld zł), dochody z podatku PIT były niższe o 28,1 proc. r/r (ok. 9,1 mld zł), dochody z podatku CIT były niższe o 1,6 proc. r/r (tj. ok. 0,4 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,4 proc. r/r (ok. 1,8 mld zł), natomiast dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były niższe o 1,9 proc. r/r (czyli ok. 0,05 mld zł).

W okresie styczeń - maj 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 26,1 mld zł i było wyższe o ok. 9,3 mld zł (tj. 55,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2022 r.” - podał resort.

Dodało, że wykonanie wydatków budżetu państwa w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku wyniosło 237,2 mld zł, czyli 35,3 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (197,9 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 39,3 mld zł, tj. 19,9 proc.

Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 17,3 mld zł) co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,4 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 14,6 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 0,7 mld zł tj. ok 5,1 proc.” - poinformował resort finansów.

Jak podano, w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 6,1 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 12,7 mld zł głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych. „Jednakże dotychczasowy poziom wydatków na obsługę zadłużenia pozostaje na niskim poziomie w stosunku do prognoz przyjętych do ustawy budżetowej na 2023 rok, ze względu na nierównomierny rozkład płatności w ciągu roku. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 12,1 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia” - wskazało ministerstwo finansów. Ponadto, niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,4 mld zł), co było - jak wyjaśniono - spowodowane „rozliczeniem w marcu br. nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB (dochód narodowy brutto - PAP) za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za ten miesiąc”. W I kwartale 2023 r. zanotowano również niższe wpłaty z tytułu należności celnych.

Czytaj także: Orlen ma umowę na dostawy ropy naftowej ze złóż norweskich

PAP/rb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych