Informacje

autor: Fratria
autor: Fratria

Żabka Polska ma długoterminową umowę na zieloną energię

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 lipca 2023, 19:15

  • 0
  • Powiększ tekst

Firma Qair zawarła z firmą Żabka Polska 15-letni kontrakt cPPA (corporate Power Purchase Agreement), który przewiduje finansowe rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej oraz zakup gwarancji pochodzenia z elektrowni wiatrowej i wielkoskalowej elektrowni słonecznej Qair. W trakcie trwania kontraktu - w latach 2023-2038 - Qair dostarczy blisko 1,7 TWh energii odnawialnej – poinformowała spółka Qair.

Chcemy współpracować z prawdziwymi liderami, którzy myślą o bezpieczeństwie energetycznym swoich biznesów i będą razem z nami zmieniać krajobraz energetyczny kraju. Współpraca z Grupą Żabka jest najlepszym dowodem na to, iż firmy coraz częściej poszukują rozwiązań stabilizujących otoczenie biznesu i postrzegają kontrakty cPPA jako zdrowy grunt dla rozwoju. Negocjujemy kolejne kontrakty i wierzę, że jeszcze w tym roku pozytywnie zaskoczymy rynek nowymi umowami, bo na energię z naszych farm nie trzeba czekać kilka lat. Wyścig po zieloną energię trwa” - powiedział Krzysztof Wojtysiak, CEO Qair Polska.

Jak poinformowano, kontrakt cPPA na odbiór energii odnawialnej wzmocni realizację obranego kierunku dekarbonizacji Grupy Żabka, który został określony w strategii odpowiedzialności ESG. Filar Zielona Planeta przewiduje osiągnięcie neutralności klimatycznej w paśmie 1 i 2 do końca 2025 r. oraz obniżenie emisyjności sklepów o 70 proc., włączając w to przejście na zieloną energię całej sieci franczyzowej.

Kolejny rok z rzędu 100 proc. energii elektrycznej zużytej przez nas w operacjach własnych pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Stosowane podejście rozszerzamy również na ponad 9500 sklepów Żabka w całej Polsce, prowadzonych przez współpracujących z nami franczyzobiorców. Ponad 57 proc. zużywanej w nich energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, to znaczy jest wytwarzana przez własne instalacje fotowoltaiczne lub objęta gwarancjami pochodzenia. Wierzymy, że kontrakty takie jak zawarty z Qair Polska pozwolą, równolegle do podejmowanych przez nas działań zmniejszenia zużycia energii w sklepach, osiągnąć poczucie bezpieczeństwa i stabilności w obliczu rosnących cen energii” - dodał Adam Manikowski, wiceprezes Grupy Żabka i dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Qair Polska poinformowała, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy podpisała kontrakty cPPA o wolumenie opiewającym na blisko 4 TWh zielonej energii od 2023 do 2038 r. W 2024 r. ilość energii sprzedanej przez Qair Polska w ramach umów cPPA przekroczy 300 GWh.

Według branży OZE, po wyczerpaniu potencjału systemu aukcyjnego – jako wsparcia dla źródeł odnawialnych – właśnie kontrakty PPA mogą stać się nowym impulsem rozwojowym dla tej branży.

Prezes URE w raporcie podsumowującym warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach elektroenergetycznym i paliw gazowych w latach 2021-2022 zauważył, że aukcyjny system wsparcia dla OZE staje się coraz mniej atrakcyjny.

„Jak widać po wynikach aukcji przeprowadzonych w grudniu 2022 r. – zauważalne dysproporcje cen rynkowych energii względem cen referencyjnych w poszczególnych koszykach sprawiają, że aukcje stają się co raz mniej atrakcyjne. W najbliższych latach należy spodziewać się mniejszego 212 zainteresowania aukcjami OZE na rzecz długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej typu Power Purchase Agreements (PPA)” – czytamy w raporcie.

Również autorzy tegorocznego raportu o polskiej energetyce wiatrowej - Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, firma doradcza TPA Poland/Baker Tilly TPA oraz kancelaria DWF - oceniają, że niskie wskaźniki zakontraktowania w aukcjach oznaczają, iż część inwestorów już nie decyduje się na aukcje, jako sposobu zabezpieczenia rentowności ich projektów OZE.

Specjalny dodatek do raportu jest w tym roku poświęcony możliwej alternatywie, czyli kontraktom cPPA (Corporate PPA), które w ocenie autorów zapewniają korzystne ceny, zarówno dla wytwórców, jak i odbiorców energii elektrycznej, pozwalając na finansowanie projektów i dalszy rozwój OZE. cPPA to długoterminowe umowy, zawierane bezpośrednio między producentem energii, a jej odbiorcą. Umożliwiają spłatę finansowania zaciągniętego przez wytwórcę na budowę instalacji OZE, aby umowa była jednak „bankowalna”, odbiorca powinien mieć odpowiedni status finansowy lub rating, oraz gwarancje bankowe lub korporacyjne.

Przewagą cPPA nad aukcyjnym systemem wsparcia jest możliwość renegocjacji na wypadek nadzwyczajnej zmiany okoliczności związanych np. ze zmianą sytuacji rynkowej, zmianą uwarunkowań prawnych czy podatkowych. Jak wskazuje się w raporcie, kontrakty te określają wolumen sprzedaży energii elektrycznej w danym okresie, zazwyczaj rocznym. Umowy zawierane są na dłuższy okres, przekraczający nawet 10 lat, a formuła cenowa rzadko bywa powiązana z aktualnymi rynkowymi cenami energii.

Wytwórcy daje to pewność sprzedaży określonego wolumenu energii po znanej cenie lub w ustalonej formule. Z kolei odbiorca zabezpiecza cenę zakupu energii w przyszłości. Właśnie ten aspekt w połączeniu z rosnącymi potrzebami wizerunkowymi dużych korporacji, dostrzegającymi zalety przekierowania zużycia energii na źródła nieemisyjne, tworzą szybko rosnący, międzynarodowy rynek kontraktów cPPA - wskazuje raport.

Według danych zamieszczonych na europejskiej platformie RE-Source obecnie moc energii elektrycznej zakontraktowanej w cPPA wynosi 26,2 GW, z czego 2,7 GW to moc z energii z wiatru. W Polsce wynosi ona 0,8 GW, z czego 0,4 GW z wiatru. Europejski Bank Inwestycyjny oraz Komisja Europejska szacują, że do 2030 r. umowy cPPA będą obejmować 10-23 proc. łącznej produkcji energii słonecznej i wiatrowej. Oznacza to ok. 3-7 GW rozwijanych projektów w oparciu o umowy cPPA.

Czytaj także: Rząd: Urlopy energetyczne i górnicze oraz odprawy

PAP/ISBnews/rb

Powiązane tematy

Komentarze