Informacje

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska / autor: Fratria
Minister finansów Magdalena Rzeczkowska / autor: Fratria

Minister finansów: W 2024 r. tempo wzrostu do 3 proc. PKB

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 lipca 2023, 21:03

    Aktualizacja: 13 lipca 2023, 21:23

  • 0
  • Powiększ tekst

Fundamenty polskiej gospodarki są „bardzo solidne” - zapewnia PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dodaje, że w 2024 r. oczekiwana jest poprawa tempa wzrostu do 3 proc. PKB, po przejściowym spowolnieniu w br.

Podkreśla, że w I kwartale br. PKB wyraźnie się zwiększył po spadku zanotowanym w IV kw. roku 2022.

Co więcej jego poziom był taki sam jak przed rokiem, co oznacza, że spadki PKB z II i IV kw. ’22 zostały odrobione - zaznacza minister Magdalena Rzeczkowska.

Wskazuje, że obok „bardzo silnego odbicia gospodarczego po pandemii - wzrost realnego PKB w 2022 r. o 5,1 proc. - trzeba też zwrócić uwagę na dobrą sytuację na rynku pracy”. Przypomina, że według wstępnych danych stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca br. wyniosła 5 proc., czyli była o 0,2 pkt. proc. niższa niż przed rokiem. Bezrobocie w Polsce jest, nie uwzględniając Czech, najniższe w całej UE - dodała.

Minister podkreśliła, że „rozwój gospodarczy Polski odbywa się w warunkach braku nadmiernych nierównowag identyfikowanych przez Komisję Europejską w ramach tzw. procedury nierównowag makroekonomicznych”.

Jak zaznacza, obecnie Polska jest jedynym krajem UE, który nigdy nie został poddany tzw. pogłębionej analizie pod kątem potencjalnego występowania nadmiernych nierównowag.

Według danych za 2021 r., na których bazuje raport Alert Mechanism Report, tylko jeden wskaźnik przekroczył próg ostrożnościowy (NIIP), znajduje się stale w tendencji wzrostowej i przewidywana jest jego dalsza poprawa na najbliższe lata. Polska znalazła się w gronie trzech państw o najmniejszej liczbie nierównowag - wskazuje.

Zdaniem minister finansów również dług publiczny w Polsce jest utrzymywany na bezpiecznym poziomie, „znacząco poniżej konstytucyjnego limitu dla definicji krajowej (39,3 proc. na koniec 2022 r.), jak i wartości referencyjnej 60 proc. dla definicji unijnej (49,1 proc. na koniec 2022 r.)”.

Jest znacząco niższy niż średnia w UE (84 proc.) czy strefie euro (91,6 proc.). Zgodnie z prognozą z Aktualizacji Programu Konwergencji przewidujemy, że relacja długu publicznego według definicji unijnej wyniesie 50,5 proc. w 2023 r. i 52,4 proc. w 2024 r. Wzrost wynika z dodatkowych wydatków na obronność w związku z rosyjską agresją na Ukrainę - tłumaczy Rzeczkowska.

Jak zapewnia minister, nie ma mowy o procederze ukrywania długu.

Definicja unijna obejmuje zadłużenie wszystkich funduszy, w tym funduszy w BGK, i ta wartość jest regularnie publikowana przez MF i raportowana do KE, a informacja jest publicznie dostępna - poinformowała.

Zdaniem szefowej MF „solidne fundamenty polskiej gospodarki dostrzegają też zagraniczni inwestorzy oraz agencje ratingowe”.

Trzy główne agencje ratingowe utrzymują bez zmian zarówno wysoką inwestycyjną ocenę kredytową Polski (odpowiednio: Fitch A-, Moody’s A2, S&P A-), jak i stabilną perspektywę ratingu. Podkreślają odporność polskiej gospodarki na wstrząsy zewnętrzne, takie jak pandemia Covid-19 czy wojna na Ukrainie - zaznacza minister.

Dodaje, że opracowywany latem 2021 roku projekt ustawy budżetowej na 2022 r. przypadł na czas odbudowy polskiej gospodarki po załamaniu aktywności ekonomicznej spowodowanej wybuchem pandemii.

Rok realizacji ustawy budżetowej na 2022 to czas, kiedy zarówno polska, jak i światowa gospodarka znalazły się pod wpływem silnego szoku popytowo-podażowego wywołanego wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Szok o takim charakterze z jednej strony wpływał negatywnie na tempo wzrostu PKB m.in. poprzez obniżenie dynamiki aktywności gospodarczej na naszych rynkach eksportowych, wzrost niepewności oraz pogorszenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorców. Z drugiej strony powodował silny wzrost inflacji w efekcie wyraźnego wzrostu cen surowców na rynkach światowych i zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw - zwraca uwagę Magdalena Rzeczkowska.

Jak podkreśla, zarządzanie finansami państwa „w tak zmiennym otoczeniu wymagało elastyczności w podejmowaniu działań rządu”.

Pomimo odczuwalnych skutków wybuchu konfliktu zbrojnego udało się przeprowadzić szereg działań, które zapewniły bezpieczeństwo Polakom i zniwelowało wywołane szoki - ocenia szefowa MF.

W jej opinii przyjęcie tymczasowych rozwiązań w postaci finansowania określonych zadań z funduszy BGK „zapewniło pewne, szybkie i elastyczne źródła finansowania zadań, na które nie były planowane środki w ustawie budżetowej”.

Minister wskazuje, że w obliczu pandemii oraz kryzysu energetycznego konieczne było użycie znacznie szybszego i bardziej elastycznego sposobu finansowania niż tradycyjne finansowanie budżetowe.

Nie było innego sposobu na szybką i skuteczną reakcję. Dzięki programom realizowanym przez PFR oraz funduszom zarządzanych przez BGK udało się uratować tysiące miejsc pracy, zapewnić bezpieczeństwo obywateli w obliczu dynamicznie rosnących cen surowców energetycznych oraz przyjąć godnie uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy - podkreśla szefowa MF.

Przypomina, że w 2022 roku przeprowadzono „dużą reformę podatkową, której korzyści odczuło 20 mln Polaków”.

Nie zapomnieliśmy o rencistach i emerytach, których 13. i 14. emerytura wyjątkowo były zwolnione z podatku. Z powodu rosnącej inflacji obniżyliśmy VAT na żywność. Dzięki temu w portfelach Polaków zostało 8,5 mld zł. W ramach wprowadzonych tarcz antyinflacyjnych VAT na gaz i prąd również został przez nas obniżony. Łącznie to 40 mld zł dodatkowych pieniędzy z mniej pobranych podatków VAT i akcyzy. Kolejne 2,5 mld zł z budżetu na 2022 r. zostało przekazane dla 4 mln gospodarstw domowych w związku z kryzysem energetycznym - wylicza Magdalena Rzeczkowska.

Minister finansów zapewniła, że „polityka fiskalna była i jest prowadzona zgodnie z literą prawa, a środki wydatkowane zgodnie z realizacją określonego w ustawie celu”. Dodaje, że „nadrzędnym jest zachowanie wymogów prawidłowego, tj. legalnego, celowego, gospodarnego wykonywania zadań budżetowych”.

Czytaj też: Zapłacimy za butelki i puszki! Sejm przegłosował

Czytaj też: Niemcy zwiększają zapasy amunicji

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze