Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Państwowy dług publiczny w 2027 r. przekroczy 44 proc. PKB

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 października 2023, 10:17

  • 4
  • Powiększ tekst

Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się na koniec 2023 r. do 37,9 proc., a następnie wzrośnie do 44,3 proc. w 2027 r. – podano w opublikowanej w poniedziałek na stronach MF „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027”. W dokumencie zaznaczono, że zadłużenie EDP nie powinno przekroczyć 60 proc. PKB.

„(..) relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się na koniec 2023 r. do 37,9 proc., a następnie wzrośnie do 44,3 proc. w 2027 r., pozostając bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych” - podano w opublikowanej strategii.

Ze strategii wynika, że państwowy dług publiczny wzrośnie do 42,3 proc. PKB w 2024 r., do 41,7 proc. w roku 2025 i od 2026 r. ustabilizuje się na poziomie 44,3 proc. PKB.

„Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wzrośnie do 49,3 proc. w 2023 r., a następne w okresie objętym prognozą Strategii wzrośnie do 58,7 proc.. Oznacza, że wartość referencyjna relacji długu EDP do PKB na poziomie 60 proc. nie zostanie w horyzoncie Strategii przekroczona” – poinformował resort w dokumencie.

Strategia przewiduje, że założony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa ma wynieść 66,5 mld zł, tj. 1,76 proc. PKB. Strategia zakłada, że koszty obsługi długu nieznacznie przekroczą 2 proc. PKB w 2027 r.

W Strategii zapisano, że średnia zapadalność krajowych papierów skarbowych „w 2027 r. może osiągnąć wartość z przedziału 4,2-4,6 roku, a całego długu SP 5,1-5,5 roku wobec odpowiednio ok. 4,1 oraz ok. 5,1 roku na koniec 2023 r. Strategia zakłada także, że udział długu w walutach obcych będzie ograniczany i że spadnie do ok. 20,7 proc. w 2027 r.

„Przy przyjętych założeniach zadłużenie przed konsolidacją pozostałych jednostek sektora w relacji do PKB w horyzoncie Strategii spadnie z 3,3 proc. do 2,4 proc., a zadłużenie po konsolidacji z 3,1 proc. do 2,3 proc. Udział tej grupy jednostek w zadłużeniu sektora finansów publicznych po konsolidacji spadnie z 8,3 proc. w 2023 r. do 4,9 proc. w 2027 r.” – podano w strategii.

„Nominalne zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych innych niż SP przed konsolidacją spadnie z 114,0 mld zł w 2023 r. do 110,9 mld zł w 2027 r. Trend ten będzie pochodną głównie zadłużenia JST oraz ich związków” – dodano.

Czytaj także: Imigranci chcą do Niemiec! Chodzi o socjal

PAP/rb

Powiązane tematy

Komentarze