Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Polska jest coraz większa za to ma mniej mieszkańców

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 20 lipca 2023, 18:00

  • Powiększ tekst

Powierzchnia Polski powiększyła się o 121 106 ha – poinformował GUS w publikacji „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2023 r.” Liczba ludności Polski zmniejszyła się - w porównaniu z poprzednim rokiem - o 141 377 osób.

„Zmiana w powierzchni kraju jest związana, podobnie, jak w poprzednich latach, z dostosowaniem granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza terytorialnego” – uzasadnia zmianę GUS.

Jak zakomunikował Urząd, w porównaniu do poprzedniego roku powierzchnia Polski zwiększyła się z 31 272 030 ha do 31 393 136 ha. Jest to spowodowane przyrostem obserwowanym w woj. pomorskim (+121 109 ha) i spadkiem o 3 ha w woj. zachodniopomorskim.

Z danych GUS wynika, że 1 stycznia 2023 r. w Polsce było 16 województw, 314 powiaty, 66 miasta na prawach powiatu oraz 2 477 gmin: 302 miejskich (w tym 66 gmin mających również status miasta na prawach powiatu), 1 498 wiejskich i 677 miejsko-wiejskich.

W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba gmin miejsko-wiejskich wzrosła o 15 (do 677), a o 15 spadła liczba gmin wiejskich (jest ich 1 498). Liczba miast wzrosła o 15 nowoutworzonych (do 979).

Liczba ludności Polski zmniejszyła się - w porównaniu z poprzednim rokiem - o 141 377 osób.

„Liczba ta w odniesieniu do ubiegłorocznej, przyjmując rok poprzedni za 100 wyniosła 99,6. Odnosząc zmiany w liczbie ludności do poszczególnych województw, największy spadek ludności nastąpił w woj. śląskim (-29 245 osób, 99,3), a najmniejszy w woj. pomorskim (-419 osób, 99,98). Spadek liczby ludności odnotowano we wszystkich 16 województwach” – czytamy w opracowaniu.

Spadek liczby ludności – w porównaniu z 2022 r. - zanotowano w 264 spośród 314 powiatów. W 49 był wzrost, a w jednym powiecie (pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie) liczba ludności nie zmieniła się. Jak raportuje GUS, do największego spadku liczby ludności (powyżej 1 000 osób) doszło w 10 powiatach, z czego największy w koszalińskim w woj. zachodniopomorskim (-1 911 osób, 97,1) i kłodzkim w woj. dolnośląskim (-1 834 osoby, 98,8). Natomiast największy przyrost ludności został odnotowany w pow. poznańskim w woj. wielkopolskim (+6 207 osób).

W 62 miastach liczba ludności zmalała (w porównaniu z rokiem ubiegłym), a największy spadek zanotowano w Łodzi (-6 416 osób, 99,0). Największy wzrost zanotowano w Koszalinie w woj. zachodniopomorskim (+1 245 osób, 101,2), ale w dużej mierze wpływa na to miały zmiany administracyjne, czyli włączenie do miasta część terenów z gmin Biesiekierz i Manowo w pow. koszalińskim.

Porównując z rokiem poprzednim spośród 2 477 gmin liczba mieszkańców spadła w 1 842 gmin (74,4 proc. gmin). W 13 gminach liczba mieszkańców nie zmieniła się, w pozostałych 622 zanotowano wzrost.

W porównaniu z rokiem poprzednim gęstość zaludnienia w Polsce spadła i wynosi 120 osób na 1 km.kw. Rok 2023 jest kolejnym po 2021 i 2022 r., w którym zanotowano spadek gęstości zaludnienia (od 2012 r. do 2020 r. gęstość zaludnienia nie zmieniała się i wynosiła 123 osoby na 1 km.kw).

Czytaj także: Pierwszy od prawie roku realny wzrost płac

rb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych