Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

W II kwartale upadłość ogłosiło 97 firm

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 10 sierpnia 2023, 12:02

    Aktualizacja: 10 sierpnia 2023, 13:36

  • 2
  • Powiększ tekst

Liczba rejestracji przedsiębiorstw w II kw. 2023 r. wyniosła 88 549 i była niższa o 5,5 proc. od zanotowanej w analogicznym okresie rok temu, kiedy to osiągnęła poziom 93 660 – poinformował GUS. W tym samym czasie odnotowano 97 upadłości firm, czyli w ujęciu rocznym o 23 proc. więcej.

Dla porównania w I kw. 2023 r. liczba rejestracji przedsiębiorstw wyniosła 96 274 i była o 3,7 proc. wyższa w ujęciu rocznym.

Jak podaje Urząd, w II kw. 2023 r. największy spadek liczby rejestracji przedsiębiorstw (o 15,8 proc.) zanotowano w sekcji informacja i komunikacja. Spadek liczby rejestracji przedsiębiorstw dostrzeżono we wszystkich sektorach: we wspomnianym informacji i komunikacji (o 15,8 proc.), w budownictwie (o 9,3 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,2 proc.), przemyśle (o 4,1 proc.), zakwaterowaniu i gastronomi (o 1,8 proc.), usługach (o 1,9 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 1,0 proc.).

Liczba rejestracji przedsiębiorstw / autor: GUS
Liczba rejestracji przedsiębiorstw / autor: GUS

Pod względem formy prawnej, prowadzonej działalności, do największego spadku rejestracji firm doszło w spółkach komandytowo-akcyjnych (ponad 10-krotny), jednak ich udział w rejestracjach jest niewielki, wyniósł zaledwie 0,02 proc. wszystkich podmiotów. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 84,3 proc. wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 13,7 proc. (w II kw. 2022 roku udziały te wynosiły odpowiednio 85,6 proc. i 12,0 proc.).

Według GUS, w II kw. 2023 r. liczba upadłości przedsiębiorstw wzrosła o 21,3 proc. w stosunku do analogicznego kwartału rok temu. Liczba ta w opisywanym czasie wyniosła 97, dla porównania liczba upadłości w I kw. 2023 sięgnęła 122 i była o 38,6 proc. wyższa niż w I kwartale 2022 roku.

Urząd informuje, że więcej upadłości zanotowano w przemyśle (30 wobec 17), w usługach (16 wobec 13), zakwaterowaniu i gastronomii (5 wobec 1) oraz pozostałych sekcjach (10 wobec 2). Spadek natomiast zaobserwowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (18 wobec 23), budownictwie (9 wobec 14) oraz informacji i komunikacji (2 wobec 3). W transporcie i gospodarce magazynowej liczba upadłości się nie zmieniła (7 podmiotów).

Liczba upadłości przedsiębiorstw / autor: GUS
Liczba upadłości przedsiębiorstw / autor: GUS

Pod względem formy prawnej prowadzonej działalności, większą liczbę upadłości zanotowano m.in. dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (72 wobec 56 jednostek) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (11 wobec 9 jednostek).

GUS poinformował także, że na koniec lipca lipca 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 083,3 tys. firm, czyli o 0,3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej (3,3 proc. więcej niż w lipcu rok temu). Liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw w minionym miesiącu wyniosła 29,1 tys., oznacza to spadek o 4 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Czytaj także: PKO BP pomoże zdobyć „pierwsze mieszkanie”

rb

Powiązane tematy

Komentarze