Informacje

autor: Fratria
autor: Fratria

KNF przejmuje nadzór nad instytucjami pożyczkowymi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 sierpnia 2023, 14:32

  • 1
  • Powiększ tekst

Działalność instytucji pożyczkowych, udzielających kredytu konsumenckiego, będzie od 1 stycznia 2024 r. podlegała nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - przypomniała Komisja we wtorkowym komunikacie. Nowe obowiązki wprowadza nowelizacja ustaw przeciwdziałających lichwie.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że podmioty wpisane do rejestru instytucji pożyczkowych, które nie spełnią nowych wymogów, mogą prowadzić działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich bez spełniania tych wymogów do 31 grudnia 2023 roku. Po tym terminie zostaną wykreślone z prowadzonego przez KNF rejestru.

Instytucje pożyczkowe mają obowiązek poinformować KNF do 30 listopada o działaniach, w wyniku których spełnione zostaną nowe wymogi. Jak wskazała KNF instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ustanowiono radę nadzorczą; musi spełniać wymogi kapitałowe (minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 1 mln zł i może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym, przy czym środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych).

Komisja podkreśliła, że wymogi powinny zostać spełnione do 31 grudnia 2023 roku.

Od 1 stycznia 2024 roku instytucje pożyczkowe, które nie będą spełniały wspomnianych wymogów, zostaną wykreślone z rejestru instytucji pożyczkowych, prowadzonego przez KNF. Spełnienie tych wymogów powinno być potwierdzone wpisem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z uwagi na to, że zmiana umowy spółki, a także podwyższenie kapitału zakładowego dla swej skuteczności wymagają wpisu do rejestru. Brak takiego wpisu będzie podstawą do wykreślenia instytucji pożyczkowej z rejestru” - przypomniała KNF, podkreślając, że dlatego tak istotne jest złożenie wniosków do sądu rejestrowego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Instytucje pożyczkowe po 1 stycznia 2024 r., kontynuujące działalność, będą zobowiązane do przekazywania KNF kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności. Chodzi m.in. o następujące informacje: o udzielonych kredytach konsumenckich, w tym o ich liczbie, o wartości, o strukturze terminowej i walutowej oraz opóźnieniach w spłatach; liczbie klientów, którym udzielono kredytu konsumenckiego; o łącznych przychodach uzyskanych z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego.

Informacje te - jak wskazano - mają być przekazywane tylko w postaci elektronicznej, za pośrednictwem formularzy i kanałów komunikacji udostępnionych przez UKNF.

W przypadku niewykonywania tych obowiązków bądź nieprawidłowego ich wykonania, Komisja będzie mogła m.in. nałożyć karę pieniężną do wysokości 150 tys. zł na członka zarządu instytucji pożyczkowej bezpośrednio odpowiedzialnego za nieprawidłowości, nałożyć na instytucję pożyczkową karę pieniężną do wysokości 15 mln zł, a także wystąpić do organu instytucji pożyczkowej z wnioskiem o odwołanie członka zarządu odpowiedzialnego za nieprawidłowości.

Komisja będzie także mogła zawiesić w czynnościach członka zarządu bezpośrednio odpowiedzialnego za nieprawidłowości do czasu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o jego odwołanie, a także wykreślić instytucję pożyczkową z rejestru instytucji pożyczkowych, a jeżeli jest wpisana jednocześnie do rejestru pośredników kredytowych – także z tego rejestru.

Nowelizacja przewiduje, że instytucje pożyczkowe będą musiały wnosić roczne wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Komisja przypomina, że od 18 grudnia 2022 roku prowadzi rejestr instytucji pożyczkowych.

Czytaj także: Jesień może przynieść zmianę nastrojów konsumenckich

Czytaj także: Banki zacierają ręce. Dobra sytuacja na rynku kredytów

PAP/rb

Powiązane tematy

Komentarze