Informacje

CPK/wizualizacja / autor: CPK
CPK/wizualizacja / autor: CPK

Znaczenie i rola CPK w powojennej odbudowie Ukrainy

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 31 sierpnia 2023, 14:37

  • Powiększ tekst

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) może odegrać kluczową rolę w powojennej odbudowie Ukrainy i jej drogi do integracji z Unią Europejską (UE). Zaangażowanie CPK w odbudowę Ukrainy zostało niedawno podkreślone poprzez podpisanie porozumienia Ukraine Business Compact podczas konferencji Ukraine Recovery Conference w Londynie.

Ukraine Business Compact stanowi zobowiązanie czołowych firm do wspierania Ukrainy w jej odbudowie, pomagając krajowi wyjść z wojny jako silniejsze i zamożniejsze państwo. Zaangażowanie CPK w tę inicjatywę jest potwierdzeniem znaczenia infrastruktury transportowej, która według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego może generować 3 dolary PKB na każdy 1 dolar zainwestowany w perspektywie długoterminowej.

„Nasze wsparcie dla Ukrainy w jej wysiłkach na rzecz odbudowy i na drodze do przystąpienia do UE pozostaje niezmienne. Postrzegamy Ukrainę jako kluczowego partnera regionu, a zwiększenie jej bliskości z UE stanowi dla nas wyzwanie, któremu wspólnie sprostamy. Już teraz dzielimy się ze stroną ukraińską naszymi standardami kolejowymi i współpracujemy w zakresie transgranicznych połączeń kolejowych z Polską” - podkreślił znaczenie tego zobowiązania Mikołaj Wild, prezes CPK.

Jednym z kluczowych filarów ukraińskiego planu odbudowy jest rozwój infrastruktury kolejowej. Już w styczniu tego roku CPK i Koleje Ukraińskie podpisały porozumienie w sprawie rozwoju nowych połączeń kolejowych między Polską a Ukrainą, w tym linii kolei dużych prędkości Warszawa-Lwów-Kijów.

autor: CPK
autor: CPK

CPK planuje w tym roku ogłosić przetarg na studium wykonalności dla transgranicznej linii kolejowej biegnącej do Lwowa zgodnej z europejskim rozstawem szyn. Linia Kolei Dużych Prędkości Lublin-Lwów stworzyłaby najkrótsze i najszybsze połączenie między centralną Polską a Ukrainą, odgrywając istotną rolę w odbudowie kraju i jego połączenia z UE. Linia jest planowana zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i towarowego ze wszystkimi parametrami technicznymi zapewniającymi pełną kompatybilność z normami UE dotyczącymi infrastruktury kolejowej.

„Docelowy czas podróży na przyszłej linii Warszawa-Lwów wyniesie około 3 godzin” – dodał Mikołaj Wild.

Linia ta nie tylko stworzyłaby najszybsze połączenie między Polską a Ukrainą, ale także zapoczątkowałaby rozwój ukraińskiego systemu Kolei Dużych Prędkości. Ma ona strategiczne znaczenie dla całego regionu.

W przyszłości linia może zostać przedłużona dalej ze Lwowa do Kijowa, tworząc szkielet nowej ukraińskiej sieci Kolei Dużych Prędkości. Taka linia mogłaby również zostać wytyczona ze Lwowa na południe do Rumunii. Stworzyłoby to najkrótsze połączenie północ-południe między portami bałtyckimi i czarnomorskimi, eliminując konieczność przekraczania Karpat. Zwiększyłoby to przepływ towarów i pasażerów wzdłuż osi północ-południe, wzmacniając szlaki transportowe i zwiększając mobilność wojskową w regionie.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych