Informacje

CPK/wizualizacja / autor: mat.prasowe
CPK/wizualizacja / autor: mat.prasowe

O kolei po kolei, czyli CPK podczas Trako 2023. Zapraszamy do Gdańska

artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 18 września 2023, 15:42

  • 0
  • Powiększ tekst

Spółka Centralny Port Komunikacyjny będzie jednym z najbardziej aktywnych uczestników tegorocznej edycji Trako, czyli największej w Polsce i drugiej w Europie imprezy branży transportu szynowego. Podczas kolejowych targów w Gdańsku w przyszłym tygodniu eksperci z CPK zaproszą na siedem własnych paneli i prezentacji, a w kolejnych pięciu pojawią się gościnnie. Zachęcamy, żeby wziąć w nich udział i poznać aspekty programu kolejowego CPK, który zrewolucjonizuje sieć transportu publicznego w Polsce.

„KDP w Europie Środkowo-Wschodniej - jeden funkcjonalnie zintegrowany system” (wtorek 19.09, AMBEREXPO, I piętro, sala nr 1C, godz. 15.45 – 17.00)

Panel pokaże skalę planowanych inwestycji kolejowych w Europie Środkowo-Wschodniej, które za sprawą Kolei Dużych Prędkości (KDP) zrewolucjonizują ofertę dla pasażerów. Jak wynika z harmonogramów, pierwszy odcinek, czyli Warszawa - Łódź, powinien zostać uruchomiony jednocześnie z pierwszym etapem lotniska CPK. Łączna długość przygotowywanych linii KDP w regionie Trójmorza to ok. 4 500 km, z czego CPK ok. 2 000 km.

„To, co odróżnia projekty regionu Europy Środkowo–Wschodniej od innych inwestycji KDP realizowanych w Europie, to fakt, że są one przygotowywane przez siedem różnych krajów, które ściśle współpracują i koordynują swoje plany inwestycyjne na każdym poziomie, co pozwoli w przyszłości stworzyć w regionie system szybkiego transportu kolejowego z prawdziwym efektem sieci – mówi Franciszek Łabno, zastępca dyrektora z Biura Współpracy Międzynarodowej CPK.

W debacie będziemy mogli posłuchać opinii ekspertów m.in.: Radosława Kantaka, członka zarządu CPK odpowiedzialnego za Pion Kolejowy, Marko Kivila, pełniącego obowiązki prezesa zarządu RB Rail AS odpowiedzialnej za budowę Rail Baltica, i Jiriego Svobody, dyrektora generalnego Správa Železnic, czeskiego zarządcy infrastruktury kolejowej.

„Architektura nowoczesnego systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym” (środa 20.09, AMBEREXPO, I piętro, sala nr 2, godz. 12.15-14.30)

To seminarium, które przybliży widzom założenia systemu sterowania ruchem dla linii kolejowych CPK. Opierają się one na daleko idącej standaryzacji interfejsów, modułów i urządzeń, które wpisują się w europejskie działania standaryzacyjne, m.in. Eulynx, RCA i System Pillar w ramach Europe’s Rail. To właśnie dlatego gośćmi i prelegentami seminarium będą przedstawiciele tych inicjatyw, a dodatkowo zarządców infrastruktury i innych firm uczestniczących w opracowywaniu specyfikacji i wdrażaniu rozwiązań w ramach prowadzonych inwestycji.

„Zintegrowane, zestandaryzowane na poziomie europejskim systemy sterowania i zarządzania ruchem kolejowym, to przede wszystkim wynik potrzeb operacyjnych i ruchowych, które przekładają się na korzyści dla finalnego klienta Kolei Dużych Prędkości, czyli pasażera. Podczas spotkania omówimy już wybrane konkretne specyfikacje dla takich systemów, opracowane pod kątem linii kolejowych CPK. Przedstawimy także główne zmiany w przepisach dotyczące prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, jakie wejdą w życie w związku z budową sieci KDP przez CPK” – mówi Mateusz Malinowski, kierownik Kolejowych Projektów SRK i Zasilania w CPK.

Wśród panelistów, obok Mateusza Malinowskiego z CPK wystąpią: Christian Kis (Eulynx/Nextrail), Markus Reimann (DB/Signon), Andrzej Kochan (WT PW) i Peter Czerkewski (IFB Institut).

Podczas panelu „CPK to nie tylko inwestycje – to nowy system transportu kolejowego” (środa 20.09, AMBEREXPO, I piętro, sala nr 4, godz. 10.00-11.45) zostanie zaprezentowane kompleksowe podejście CPK do rozwoju transportu kolejowego.

Program CPK to prawie 2 000 km nowych linii, których budowa znacząco wpłynie na cały system transportu kolejowego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Wraz z nadchodzącą liberalizacją przewozów dalekobieżnych i trendem zrównoważonej mobilności stawiającym pasażera i nadawcę ładunku w centrum uwagi, celem jest istotne zwiększenie skali przewozów koleją.

Dzięki wykorzystaniu koncepcji takich jak: Horyzontalny Rozkład Jazdy, Lokalne Huby Mobilności i Sieć Terminali Intermodalnych oraz narzędzi analitycznych takich jak: Pasażerski Model Transportowy, Towarowy Model Transportowy, Model Analizy Kosztów i Korzyści, a także Model Mikrosymulacyjno-Analityczny można efektywnie planować inwestycje w kontekście przyszłych potrzeb transportowych” – mówi Michał Jasiak, zastępca dyrektora ds. Analiz Pionu Kolejowego CPK, który omówi zagadnienie i rozpocznie dyskusję.

Wezmą w niej również udział: Dan Moore, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Ministerstwa Transportu Wielkiej Brytanii, Radek Čech, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Správa Železnic – zarządca infrastruktury Republiki Czeskiej, i  Márton Spohn, implementation manager, stowarzyszenia europejskich zarządców infrastruktury – RailNetEurope.

„Europejskie połączenia kolejowe KDP Polski i Czech na przykładzie projektów Katowice – Ostrawa, Praga – Wrocław” (czwartek 21.09, AMBEREXPO, I piętro, sala nr 1C, godz. 11.10-12.00)

50-minutowe spotkanie zostanie poświęcone prezentacji i podsumowaniu najciekawszych zagadnień projektowych związanych z dwoma transgranicznymi inwestycjami CPK: połączenia Katowic i czeskiej Ostrawy oraz Wrocławia i Pragi. Projekty są realizowane w ścisłej koordynacji ze stroną czeską. Obecność przedstawicieli Sprava Železnic pozwoli na porównanie podejść do inwestycji po obu stronach granicy.

Podczas panelu spróbujemy odpowiedzieć m.in. na pytania: Czy powstająca sieć KDP łącząca oba kraje spełni oczekiwania pasażerów i przewoźników? Czy specyfika projektów transgranicznych wymaga odmiennych działań? Czy potrzebujemy nowych połączeń z Republiką Czeską?” – mówi Dariusz Mańkowski, project manager z Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego w CPK.

W panelu udział wezmą specjaliści z CPK: Maciej Pańczak, Michał Boczula i Dariusz Mańkowski oraz Jan Janoušek ze Správa Železnic, a poprowadzi go Kazimierz Peryt, ekspert z Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji CPK.

„Inwestycje kolejowe CPK: dotychczasowe osiągnięcia i kolejne działania” (czwartek 21.09, AMBEREXPO, I piętro, sala nr 1C, godz. 10.00-11.00)

W czwartek specjaliści z CPK zapraszają również na dwie prezentacje. Grzegorz Bogusławski, zastępca dyrektora z Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego opowie o inwestycjach kolejowych CPK w kontekście dotychczasowych osiągnięć i planów na najbliższą przyszłość. Z prezentacji będzie można dowiedzieć się m.in. o tym, jakie wyzwania stoją przed spółką na liniach kolejowych, które mają już wybrane warianty inwestorskie.

„BIM w projektach kolejowych CPK” (czwartek 21.09, AMBEREXPO, I piętro, sala nr 1C, godz. 12.15-13.45)

W kolejnym spotkaniu pt. „BIM w projektach kolejowych CPK”, Michał Latała, zastępca dyrektora ds. BIM w Biurze Zarządzania Programem CPK wraz z zespołem BIM w Podprogramie kolejowym: Jackiem Filipiukiem, Michałem Matelą i Leszkiem Majką odpowiedzą na kilka kluczowych kwestii związanych z BIM i jego praktycznym wykorzystaniem w projektach CPK. Podczas prezentacji będzie można dowiedzieć się m.in. co zawierają dokumenty BIM, jak skutecznie zarządzać dokumentacją projektową, jakie standardy i dokumenty regulują pracę we wspólnym środowisku projektowym CPK. Podczas prezentacji przedstawione zostaną również wyzwania jakim trzeba sprostać podczas wdrażania narzędzi BIM i jakie korzyści możemy dzięki temu osiągnąć.

Spotkania panelowe organizowane przez Centralny Port Komunikacyjny zakończy czwartkowa prezentacja i debata pt. „Towarowy Model Transportowy CPK - pierwsze w Polsce kompleksowe narzędzie do analiz ruchu towarowego” (czwartek 21.09, AMBEREXPO, I piętro, sala nr 1C, godz. 14.00-14.45)

Po sukcesie wdrożenia w planowaniu inwestycji kolejowych narzędzia do prognozowania ruchu – Pasażerskiego Modelu Transportowego (PMT), spółka CPK kontynuuje działania rozwojowe w tej dziedzinie. W trakcie panelu, zaprezentowany zostanie status prac nad Towarowym Modelem Transportowym (TMT) – pierwszym w Polsce kompleksowych narzędziem do analiz ruchu towarowego.

Budowa modelu związana jest m.in. z przewidywaną rewolucją na polskich torach dzięki inwestycjom kolejowym CPK – i to nie tylko w zakresie ruchu pasażerskiego, ale również towarowego. Większość linii kolejowych projektowanych przez CPK będzie miała charakter mieszany, czyli zostanie dostosowana do prowadzenia ruchu towarowego, w szczególności intermodalnego.

Co więcej, autorzy narzędzia celem uzyskania wiarygodnych prognoz ruchu towarowego, planują zakresem analiz objąć obszar znacznie szerszy niż terytorium Polski. Efekt pierwszych prac nad modelem zaprezentują Adam Konarski – starszy ekspert ds. Modelowania i prognozowania ruchu oraz Michał Pyzik, koordynator ds. modelowania i prognozowania ruchu Pionu Kolejowego CPK. W ramach panelu wystąpi również prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – rektor Politechniki Krakowskiej.

Eksperci CPK pojawią się również gościnnie w seminariach: „Koleje Dużych Prędkości (KDP)” I blok – Infrastruktura, „Koleje Dużych Prędkości (KDP)” II blok – Systemy całoliniowe, „Koleje dużych prędkości (KDP)” III blok – Tabor, „Projektowanie infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem BIM” (Michał Latała) i „Co zdeterminuje rozwój kolei regionalnej – rozwój aglomeracji, połączenia międzyregionalne czy regionalne lotniska?” (Michał Jasiak).

Spółka CPK przygotowuje budowę łącznie ok. 2 000 km linii KDP, z czego dla ponad 1 500 km są gotowe albo w opracowaniu studia wykonalności (STEŚ). Dla ponad 600 km wybrane i skonsultowane są przebiegi. Spośród tej grupy projektowanie trwa już dla ponad 450 km, przy czym priorytetem inwestycyjnym jest odcinek Warszawa - CPK – Łódź, dla którego trwa już projektowanie i rozpatrywane są wnioski o decyzję środowiskową.

Powiązane tematy

Komentarze