Informacje

Dofinansowanie / autor: Fratria
Dofinansowanie / autor: Fratria

Premie dla młodych rolników. MRiRW przedłuża nabór

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 października 2023, 21:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Termin naboru wniosków o pomoc z programu Premia dla młodych rolników został przedłużony do 27 października br. – przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w poniedziałek. O pomoc może wystąpić osoba w wieku od 18 do 40 lat, a dofinansowanie wynosi 200 tys. zł.

Resort poinformował w poniedziałek, że na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa do 27 października br. został przedłużony termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji Premie dla młodych rolników.

Wsparcie to jest finansowane z unijnych środków, z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Premia wynosi 200 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak informowała ARiMR 10 października br., wnioski o przyznanie wsparcia w ramach tego naboru można było składać od 30 sierpnia 2023 r., pierwotnie do 29 września 2023 r., ale termin został wydłużony do 16 października 2023 r.

Zgodnie z komunikatem MRiRW, młody rolnik to osoba pełnoletnia, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat) i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i która pracuje lub będzie pracowała w tym gospodarstwie.

Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Zaznaczono jednak, że możliwe jest określenie późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, m.in. w oparciu o czynności lub zdarzenia świadczące faktycznym o prowadzeniu działalności rolniczej.

MRiRW poinformowało, że warunki otrzymania premii to: rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; rozpoczęcie, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenia jako kierujący działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 tys. euro; powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 tys. euro; powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot wyłącznej własności beneficjenta lub małżeńskiej wspólności majątkowej, użytkowania wieczystego lub wyłącznej, lub wspólnej z małżonkiem dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego stanowi co najmniej 50 proc. odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej); przedłożenie biznesplanu; posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub zobowiązanie się do ich uzupełnienia.

Dodano, że beneficjent jest zobowiązany przede wszystkim do: realizacji założeń biznesplanu; prowadzenia działalności rolniczej jako kierujący co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; uzupełnienia kwalifikacji zawodowych – jeśli nie posiadał odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności, ubiegając się o pomoc; osiągnięcia co najmniej 60-procentowego udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich przychodach i utrzymania co najmniej takiego udziału przychodów do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; osiągnięcia odpowiedniego wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa i utrzymania jej na zwiększonym, w co najmniej minimalnym wymaganym stopniu, poziomie do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; utrzymania nabytych w ramach operacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; skorzystania z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji „Kompleksowe doradztwo rolnicze”; prowadzenia rachunkowości rolniczej w ramach Polskiego FADN lub przy pomocy narzędzia do oceny ekonomicznej gospodarstwa.

Kolejność przyznawania wsparcia uzależniona jest od liczby punktów zdobytych na etapie oceny wniosków. MRiRW wskazało, że zasady przyznawania punktów są następujące: powierzchnia UR w gospodarstwie w roku wyjściowym – do 3 pkt; kwalifikacje zawodowe lub umiejętności – do 4 pkt; różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolnikiem – do 5 pkt; przejmowanie gospodarstwa w całości – 4 pkt; uczestnictwo w systemach jakości – do 5 pkt; wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym – do 3 pkt; docelowe prowadzenie produkcji zwierzęcej – 2 pkt; dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy – 1 pkt.

Podkreślono, iż pomoc nie może być przyznana, jeżeli wnioskodawca uzyskał mniej niż 7 punktów.

Za przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność przyznaje się 4 punkty. Przez przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność rozumie się nabycie wszystkich użytków rolnych (UR) oraz zwierząt gospodarskich wchodzących w skład gospodarstwa przynajmniej jednej przekazującej osoby fizycznej, z tym że własnością osoby przekazującej lub w jej posiadaniu mogą pozostać UR o powierzchni nie większej niż 0,5 ha – podsumowano.

CZYTAJ TAKŻE: Kiedy ostateczne wyniki wyborów? „Na to liczymy”

CZYTAJ TAKŻE: Hołownia: Skończyło się rozdawnictwo!

CZYTAJ TAKŻE: Złe wieści demograficzne. Co dalej?

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze