Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Komisja Europejska znowu przeciwko Polsce. Chodzi o gaz

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 listopada 2023, 20:17

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Europejska zdecydowała skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprawy przeciwko Polsce w związku z „nakładaniem restrykcyjnych wymogów na przedsiębiorstwa prowadzące transgraniczny handel gazem ziemnym na mocy krajowych przepisów dotyczących magazynowania gazu”.

Polska ustawa o zapasach nakłada na importerów i handlowców gazu ziemnego składowanego poza terytorium Polski obowiązek zapewnienia możliwości dostarczania przez cały czas łącznych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do krajowej sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej oraz rezerwowania ciągłej zdolności przesyłowej do Polski, na wypadek zaistnienia potrzeby. Prawo krajowe nie zezwala na obrót zarezerwowaną zdolnością na rynku wtórnym, nawet jeśli zdolność ta nie jest wykorzystywana. Prawo wyklucza również stosowanie zasady +wykorzystaj lub strać+. Dostawcy gazu korzystający z instalacji magazynowych w Polsce nie podlegają tym samym wymogom” - wyjaśniła Komisja w opublikowanym komunikacie.

Jej zdaniem, wymogi nałożone na importerów i handlowców magazynujących gaz ziemny poza terytorium Polski nie są zgodne z rozporządzeniem UE w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu, ponieważ „nakładają one dodatkowe obciążenia na uczestników rynku magazynujących gaz poza terytorium Polski, stwarzają ryzyko zakłócenia konkurencji, utrudniają funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz zagrażają bezpieczeństwu dostaw gazu”.

Jak skomentował na platformie X Janusz Kowalski, poseł PiS, celem wprowadzonych zmian w przepisach było powstrzymanie wyprowadzania handlu gazem ziemnym poza granice Polski. „Dotyczyło to zwłaszcza transakcji sprzedaży gazu do dużych odbiorców przemysłowych, które odbywały się poza granicami Polski. To zjawisko doprowadziło do zmniejszenia ilości obowiązkowych zapasów gazu (mimo braku zmniejszenia importu gazu z zagranicy lub spadku jego konsumpcji w kraju) oraz do zmniejszenia danin publicznoprawnych”.

„W moim przekonaniu należy otwarcie postawić pytanie jakie firmy czy grupy interesów stoją za decyzją Komisji Europejskiej o podważeniu polskiego transparentnego i równego dla wszystkich podmiotów mechanizmu budowy strategicznych rezerw gazu ziemnego na terenie Rzeczypospolitej Polskie? Dlaczego Komisja Europejska chce powrotu do mechanizmów, które otwierają ponownie drogę do ponownego wejścia na polski rynek różnym dziwnym pośrednikom w handlu gazem, którzy mogą być - tak jak byli w przeszłości - powiązani z Rosją?” – podsumował Kowalski.

Czwartkowa decyzja jest ostatnim etapem postępowania w sprawie o uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego przez Komisję w 2018 r. na podstawie jej własnego dochodzenia i skarg od podmiotów gospodarczych.

Czytaj także: Rafał Sura o przyczynach ataku na prezesa NBP

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze