Informacje

Jacek Jastrzębski / autor: Materiały prasowe
Jacek Jastrzębski / autor: Materiały prasowe

PERSONALIA

Kolejna kadencja Jacka Jastrzębskiego jako szefa KNF

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 listopada 2023, 12:09

    Aktualizacja: 24 listopada 2023, 12:44

  • 0
  • Powiększ tekst

Premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Jastrzębskiego, dotychczasowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, na kolejną kadencję - przekazał w piątek rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu przekazał PAP, że premier powołał Jacka Jastrzębskiego, dotychczasowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, na kolejną kadencję.

Jacek Jastrzębski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ekonomistą oraz wiodącym specjalistą w obszarze sektora finansowego. Jednym z najlepszych specjalistów w kraju w tym obszarze - podkreślił Müller.

Jacek Jastrzębski jest jednym z wiodących w Polsce specjalistów z obszaru prawa oraz sektora finansowego. Posiada wykształcenie prawnicze jako absolwent i profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekonomiczne jako absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także prestiżowy prawniczy program Professional LL.M. na University of California, Berkeley w Stanach Zjednoczonych.

Jacek Jastrzębski łączył pracę w sektorze bankowym z działalnością akademicko-naukową. Przez ponad dziesięć lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego. Jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW. W 2017 r. został ujęty w zestawieniu „Legal 500’s GC Powerlist: Central and Eastern Europe” – liście wyróżniających się prawników w Europie Środkowej i Wschodniej.

W działalności naukowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem rynku finansowego oraz jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych. Rozprawa doktorska oraz habilitacyjna były nagradzane w konkursach miesięcznika „Państwo i Prawo”. Był uczestnikiem, także w charakterze prelegenta lub moderatora, szeregu konferencji krajowych lub międzynarodowych, w tym dotyczących problematyki rynku finansowego.

W czwartek upłynęła pięcioletnia kadencja dotychczasowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacka Jastrzębskiego. Szefa KNF powołuje premier na pięcioletnią kadencję.

Podpisałem nominację pana profesora Jacka Jastrzębskiego. Pan profesor znakomicie sobie poradził z bardzo poważnymi perturbacjami na rynku finansowym w ostatnich pięciu latach - powiedział premier Morawiecki w piątek na konferencji prasowej.

Szef rządu dodał, że Jastrzębski jest doktorem habilitowanym, specjalistą prawa.

Znakomicie się orientuje w specyfice prawa europejskiego, prawa finansowego. Ze świecą szukać lepszego fachowca, dlatego zdecydowałem się na przedłużenie misji pana profesora - poinformował Morawiecki.

Jacek Jastrzębski został przewodniczącym KNF w listopadzie 2018 r.

Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym, premier może odwołać przewodniczącego Komisji przed upływem kadencji wyłącznie w przypadku: prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, rezygnacji ze stanowiska, utraty obywatelstwa polskiego lub utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż trzy miesiące.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Do zadań Komisji należy ponadto podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności, podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Nadzór nad działalnością Urzędu KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

KNF/PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze