Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Resort finansów podał zadłużenie sektora finansów publicznych

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 11 grudnia 2023, 15:57

  • Powiększ tekst

Dług sektora general government (instytucji rządowych i samorządowych - dług EDP), który jest jednym z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, wyniósł na koniec III kw. 2023 r. 1 623 206,6 mln zł, co oznacza, że wzrósł w minionym kwartale o 42 004,4 mln zł (+2,7 proc.), a w porównaniu z końcem 2022 r. wzrósł o 7,3 proc., czyli o 111 053,0 mln zł – poinformował resort finansów.

Jak podał resort finansów relacja długu EDP do PKB na koniec ubiegłego kwartału wyniosła 48,7 proc. i wzrosła w porównaniu z II kwartałem o 0,3 pkt. proc. oraz spadła o 0,6 pkt. proc. w porównaniu z końcem 2022 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych / autor: Ministerstwo Finansów
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych / autor: Ministerstwo Finansów

Państwowy dług publiczny (PDP) wzrósł w III kw. o 33 684,7 mln zł (o 2,7 proc.) i wyniósł 1 275 307,4 mln zł, czyli wzrósł w porównaniu z końcem 2022 r. o 5,4 proc. o 65 811,6 mln zł. Relacja PDP do PKB na koniec III kwartału 2023 r. wyniosła 38,2 proc.

Państwowy dług publiczny / autor: Ministerstwo Finansów
Państwowy dług publiczny / autor: Ministerstwo Finansów

Zmiana PDP w III kwartale 2023 r. była wypadkową:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 32 498,4 mln zł (+2,8%), w tym skonsolidowanego zadłużenia Skarbu Państwa (SP) o 32 532,7 mln zł (+2,8%),

- wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 1 186,5 mln zł (+1,3%), przy wzroście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 1 435,6 mln zł (+1,7%),

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 0,3 mln zł (-1,4%)

Wpływ na zmianę wysokości długu EDP - poza zmianami w PDP – miał przede wszystkim:

- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 3 218,8 mln zł,

- wzrost skonsolidowanego zadłużenia Funduszu Przeciwdziałania COVID19 (FPC) o 3 226,4 mln zł,

- wzrost zadłużenia Funduszu Pomocy (FP) o 3 154,3 mln zł,

- wzrost zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) o 1 881,5 mln zł,

- wzrost stanu depozytów na rachunku MF i posiadanych skarbowych papierów wartościowych przez fundusze umiejscowione w BGK o 2 102,3 mln zł, co spowodowało spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań.

Czytaj także: Pracodawcy deklarują, że szykują podwyżki

rb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych