Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

BIEC: Od sierpnia spada liczba ofert pracy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 grudnia 2023, 10:16

  • 0
  • Powiększ tekst

Od sierpnia tego roku liczba ogłaszanych ofert pracy systematycznie maleje - wynika z Barometru Ofert Pracy opublikowanego m.in. przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Przed miesiącem przybyło nowych ogłoszeń o prace dla pracowników fizycznych.

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu w listopadzie br. spadł po raz kolejny – wynika z raportu opracowanego przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). W listopadzie br. wartość wskaźnika wyniosła 261,7 pkt. wobec 270,8 pkt w październiku br. i 333,5 pkt. w listopadzie ub.r.

Od sierpnia br. liczba ogłaszanych ofert pracy systematycznie maleje. Tendencja spadkowa trwa zaś już od czerwca 2022 r. Choć polska gospodarka stopniowo wraca do normy, o czym świadczy m.in. poprawa kluczowych wskaźników makroekonomicznych, aktywność pracodawców na rynku wakatów nadal pozostaje niska i dalej słabnie” – oceniono w raporcie.

Wskazano, że utrzymujące się na podwyższonym poziomie stopy procentowe, słabe wyniki gospodarek krajów sąsiadujących oraz niepewność osłabiają wzrost aktywności rekrutacyjnej pracodawców. W coraz większej liczbie kategorii ofert pracy notowane jest wygaśnięcie efektów polityki stymulacyjnej okresu popandemicznego.

Zgodnie z raportem, liczba wakatów w tych kategoriach albo zbliża się do wartości z końca 2019 r., albo już wróciła do tego poziomu. Zaznaczono, że pozostają kategorie, w których sytuacja jest całkiem dobra, chociaż ich liczba na tle całego rynka jest znikoma.

Stwierdzono, że w listopadzie br. przybyło nowych ogłoszeń o pracę dla pracowników fizycznych. Ożywienie aktywności rekrutacyjnej pracodawców w tej grupie obserwowane jest od początku roku, przy czym w ostatnich trzech miesiącach wzrost był stosunkowo wysoki. Podkreślono, iż praca fizyczna pozostaje kategorią, w której pracodawcy poszukują pracowników bardziej aktywnie niż przed rokiem.

Najszybszy spadek utrzymuje się natomiast w zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub inżynieryjnych. Wakatów w tej grupie ubywa od lutego, a ostatnie miesiące przyniosły nasilenie tej tendencji.

W zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych po ożywieniu w I kwartale br. w dalszej części roku pracodawcy ponownie zaczęli ograniczać poszukiwanie nowych pracowników – zauważono. Od kwietnia liczba ogłaszanych ofert pracy dla przedstawicieli tego typu zawodów ustawicznie maleje, chociaż nieco wolniej niż w przypadku nauk ścisłych.

W usługach po stosunkowo dobrej pierwszej połowie roku, w której obserwowaliśmy ożywienie, liczba ogłaszanych wakatów również zaczęła maleć. Od czterech miesięcy obserwujemy spadki, choć w dwóch ostatnich miesiącach tempo redukcji ogłoszeń uległo spowolnieniu” – oceniono.

Przekazano, iż w zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych więcej ogłoszeń niż przed miesiącem ukazało się tylko dla grafików oraz w finansach. Jak wskazano, dla grafików od lat obserwowany jest spadek liczby wakatów o wyraźnie strukturalnym charakterze, podczas gdy w finansach kurczenie się liczby ogłoszeń ma koniunkturalny charakter.

Z raportu wynika, że lepszymi tendencjami charakteryzują się oferty pracy w zawodach prawniczych; tu od początku roku widać wyhamowanie spadków, a liczba ogłaszanych wakatów utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wyhamowanie spadków od kwietnia br. obserwowane jest również dla ogłoszeń związanych z obsługą klienta. Największe spadki z kolei dotyczyły pracowników wsparcia telefonicznego (praca w call center), branży nieruchomości i działach przedsiębiorstw związanych z zaopatrzeniem.

Nie sprawdziły się oczekiwania wobec efektów rządowego programu +Bezpieczny Kredyt 2 proc.+. Liczba ogłoszeń dla pracowników związanych z nieruchomościami nadal się kurczy. Spadkową tendencję w tej kategorii ofert obserwujemy prawie od dwóch lat, na skutek czego liczba wakatów zmalała do poziomu sprzed pandemii koronawirusa” – oceniono.

Spadki zanotowano też w przypadku zawodów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

W grupie ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych nowych ogłoszeń o zatrudnienie w stosunku do ub. miesiąca przybyło tylko dla pracowników budownictwa. W budowlance od maja ub.r. obserwowany był duży spadek liczby ogłoszeń, który po rocznej redukcji uległ wyhamowaniu.

Od maja br. liczba ofert pracy w tej kategorii nieśmiało wzrasta” – zauważono.

Jak podkreślono, w pozostałych kategoriach liczba wakatów spada i „ostro zanurkowała ona w handlu internetowym oraz w przypadku programistów”. W obydwu przypadkach oraz w badaniach i rozwoju dotychczasowe spadki doprowadziły do powrotu liczby ogłaszanych ofert pracy do poziomu sprzed pandemii koronawirusa.

Tendencję spadkową w grupie administratorów IT obserwujemy dokładnie rok, jednak spadki są wyraźnie mniejsze niż w przypadku programistów. W tym przypadku mniej nie oznacza jednak mało, gdyż w relacji do wartości z końca 2019 r. ogłoszeń dla administratorów IT nadal jest znacząco więcej” – wskazano.

Dodano, iż stosunkowo dobra sytuacja utrzymuje się w zapotrzebowaniu na pracowników bezpieczeństwa i higieny pracy - liczba ogłoszeń o pracę maleje od czterech miesięcy.

W przypadku zawodów usługowych, we wszystkich kategoriach ofert pracy w listopadzie wystąpiły spadki; relatywnie największe były one w branży edukacyjnej oraz w turystyce. W pierwszej kategorii, po rocznym okresie stosunkowo wysokiej liczby wakatów, od pięciu miesięcy szybko ich ubywa.

Kolejne spadki obserwowane są w hotelarstwie, gdzie po dziewięciomiesięcznym wzroście, kiedy liczba ofert pracy osiągnęła historyczne maksimum, liczba wakatów zaczęła maleć. Ich kurczenie się obserwowane jest od czterech miesięcy, przy czym ostatnie dwa miesiące przyniosły szybsze spadki. Zaznaczono jednak, że w przeciwieństwie do wielu innych kategorii, ofert pracy dla osób poszukujących zatrudnienia w tym sektorze jest nadal stosunkowo dużo, wyraźnie więcej niż przed rokiem.

W logistyce z kolei obserwujemy stopniowe wyhamowywanie spadków, które zaczęły się wcześniej. W relacji do wartości sprzed roku wakatów jest jednak nadal mniej” – podsumowano.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku, jak i wyłącza wpływ zmian ogłoszeń sezonowych, a więc części ofert dotyczących pracy tymczasowe.

Czytaj także: Większość z nas wyda na święta do 1 000 zł

PAP

Powiązane tematy

Komentarze