Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Nastroje konsumentów „skaczą”, ale trend się nie zmienia

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 stycznia 2024, 09:49

  • 0
  • Powiększ tekst

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK - An NIQ Company, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, w grudniu 2023 r. wyniósł -3, co oznacza spadek o 1,7 pkt m/m.

Kluczowy pozostaje jednak długoterminowy trend barometru, który od maja 2023 utrzymuje się na bardzo zbliżonym poziomie. Wcześniej wskaźnik notował bardzo silne, nawet kilkunastopunktowe wahania w skali miesiąca. W styczniu barometr znajdował się 13 kresek na minusie, zaś w marcu 17 pkt poniżej „neutralnego” poziomu. Od maja nastroje mocno się ustabilizowały i ten trend utrzymał się do końca roku.

Według GfK silny wpływ na ujemny wynik barometru mają wciąż utrzymujące się obawy społeczeństwa związane z potencjalnym wzrostem cen oraz załamaniem na rynku pracy. Aż 82 proc. badanych spodziewa się, że ceny w najbliższych miesiącach będą rosnąć, przy czym większość jest zdania, że tempo wzrostu będzie podobne lub mniejsze niż dotychczas. Jednocześnie 1/3 Polaków obawia się, że w najbliższych 12 miesiącach stopa bezrobocia w kraju wzrośnie.

Gdy w listopadzie barometr otarł się o zero, większość analityków i ekonomistów spodziewała się nieuchronnego wyjścia „na plus” wraz z końcem roku. Przyjemna, pozytywna atmosfera Świąt i nadchodzącego Nowego Roku, sprzyjająca rosnącej konsumpcji, okazała się jednak niewystarczająca. Zmiana polityczna w naszym kraju jednych cieszy, innych martwi. Inflacja dalej jest zbyt duża, aby udało się szybko zbliżyć do zera. Do wysokich poziomów barometru sprzed pandemii jeszcze wiele brakuje. Czy to jednak powód do zmartwień? Niekoniecznie, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to jak olbrzymi wzrost nastroje konsumenckie dokonały na przestrzeni roku oraz jak mocno wynik Polski wyprzedza dziś średnią unijną. Utrzymanie tego poziomu zadowoli cały rynek, a już na pewno detalistów i producentów” - powiedziała senior director Barbara Lewicka.

W grudniu 2023 r. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

• nastąpiło pogorszenie oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych w ostatnich 12 miesiącach - składowa spadła o 4,5 pkt proc. do -7,3;

• nastąpiło pogorszenie oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych w najbliższych 12 miesiącach - składowa spadła o 3,5 pkt proc. do -5,3;

• nastąpiło pogorszenie oceny sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnich 12 miesiącach - składowa spadła o 0,8 pkt proc. do -24,6;

• nastąpiła poprawa oceny sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych 12 miesiącach - składowa wzrosła o 3,1 pkt proc. do -11;

• nastąpiło pogorszenie oceny kosztów życia w relacji do 12 miesięcy wcześniej - składowa spadła o 5,5 pkt proc. do 41,8.

Równolegle, nieznaczną poprawę nastrojów konsumenckich można zauważyć dla średniej unijnej, gdzie uśredniony wynik wzrósł w relacji do poprzedniego miesiąca o 1,5 punktu wynosząc -16, a więc o 13 jednostek mniej niż w Polsce.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-9 grudnia 2023 r. na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Może on przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na przewagę liczby konsumentów nastawionych optymistycznie nad liczbą konsumentów nastawionych pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Czytaj także: „Wstydliwy miliarder” z Polski znów na liście najbogatszych

ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze