Informacje

Pieniądze / autor: Fratria
Pieniądze / autor: Fratria

Polskie emerytury dla Ukraińców. Oto szczegóły

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 kwietnia 2024, 21:04

    Aktualizacja: 19 kwietnia 2024, 21:12

  • Powiększ tekst

Aby otrzymać emeryturę w Polsce, obywatele Ukrainy muszą spełnić określone wymogi i regularnie odprowadzać składki do ZUS.Jakie są to wymogi?

Rozwiązania legislacyjne

Prawo do emerytury w Polsce dla obywateli Ukrainy wynika z umowy między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z 2012 roku. Według tego prawa, osoba, która przepracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w obu krajach, może otrzymać emeryturę z obu państw.

Umowa między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z 18 maja 2012 r. mówi o tym, że osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce i na Ukrainie, emeryturę może uzyskać zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. Oczywistym jest, że osoba ta musi spełnić warunki wymagane do nabycia prawa do świadczenia w tych państwach. Jeśli do nabycia prawa do emerytury lub renty przepisy danego państwa wymagają posiadania określonej długości okresów ubezpieczenia, instytucja ustalająca uprawnienia do świadczeń w danym państwie uwzględnia również okresy przebyte w drugim państwie - stronie umowy. Co ważne okresy te nie mogą się pokrywać - podaje ZUS

Konieczne warunki

Należy spełnić szereg warunków, by otrzymać polską emeryturę. Osoba taka musi osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), mieć określony staż ubezpieczeniowy oraz mieszkać na stałe w Polsce. Dodatkowo, musi ona odprowadzać składki w Polsce, co oznacza, że musi być legalnie zatrudniona na umowie o pracę/zlecenie albo prowadzić działalność pozarolniczą.

Dla przykładu: jeżeli obywatel Ukrainy przepracuje 15 lat w ojczyźnie i 10 lat w Polsce, osiągnie okres uprawniający do minimalnej emerytury (od 1 października w Polsce wynoszący 25 lat dla mężczyzn). Następnie zsumowane zostanie świadczenie wypracowane na Ukrainie. Warunkiem wypłacanie minimalnej emerytury przez ZUS obywatelom Ukrainy jest ich stałe zamieszkanie na terytorium Polski

Polskie emerytury a okresy pracy

Zanim ZUS przyzna emeryturę cudzoziemcowi, sprawdza czy spełnia on wszystkie warunki, a następnie sumuje okresy przepracowane w Polsce i w Ukrainie. Kwota emerytury zależy od czasu, w którym osoba odprowadzała składki w Polsce. Jeśli ten okres jest krótki, emerytura będzie niższa.

Dodatkowo, ZUS nie wypłaca całej emerytury cudzoziemcowi. Pieniądze wypłacane przez ZUS są jedynie proporcjonalne do czasu, w którym cudzoziemiec odprowadzał składki w Polsce, resztę wypłaca ukraiński odpowiednik ZUS-u.

Umowa

Umowa dwustronna, oparta na zasadzie sumowania lat pracy w obu krajach, otwiera drogę do minimalnej emerytury dla obywateli Ukrainy, którzy przepracowali część swojej kariery zawodowej w Polsce.

zasada sumowania okresów emerytalnych. Pozwala ona na uwzględnienie okresów zatrudniania przy nadaniu uprawnień np. do minimalnej emerytury. W takim przypadku zsumowane zostaną polskie i ukraińskie okresy pracy, ale - co bardzo istotne – wyrównanie świadczenia do kwoty minimalnej emerytury nastąpi od kwoty zsumowanych świadczeń wypracowanych w Polsce i na Ukrainie

Jednym z kluczowych warunków otrzymania minimalnej emerytury przez obywateli Ukrainy jest ich stałe zamieszkanie na terytorium Polski. Ta zapisana w umowie dyrektywa ma na celu zapewnienie stabilności i zrównoważenia systemu emerytalnego oraz ograniczenie ryzyka nadużyć.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polska ma oddać Patrioty Ukrainie? Tego chce UE

Mocna opinia Trumpa o prezydencie RP! Co powiedział?

Ponad 15 miliardów złotych w obligacjach, które lepiej wymienić

Kara! Za brak remontu budynku. Od rządu i UE

Na podstawie gov, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych