Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: fot. Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: fot. Fratria

Jaki deficyt w budżecie? MF przedstawił dane

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 kwietnia 2024, 13:57

  • Powiększ tekst

Dochody budżetu w okresie styczeń-marzec 2024 r. wyniosły 146,4 mld zł wydatki sięgnęły 170,9 mld zł; deficyt budżetu wyniósł 24,5 mld zł, czyli 13,3 proc. planu na cały rok – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

W poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało dane o szacunkowym wykonaniu budżetu w okresie styczeń-marzec 2024 r. Zgodnie z wyliczeniami ministerstwa deficyt budżetu państwa wyniósł po I kw. 2024 r. 24,5 mld zł, czyli 13,3 proc. planu na cały rok.

Resort podał, że dochody budżetu w tym okresie wyniosły 146,4 mld zł, co stanowi 21,5 proc. kwoty zaplanowanej w budżecie na cały rok. Były wyższe o 21,8 mld zł, czyli o 17,4 proc., w porównaniu ze wpływami budżetu w 2023 r., kiedy wyniosły 124,7 mld zł, co stanowiło 20,7 proc. ówczesnego planu.

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 131,4 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2023 r. o ok. 22,2 mld zł (tj. 20,3 proc.)

Co z tym VAT?

Zgodnie z danymi MF dochody z podatku VAT wyniosły 75,3 mld zł i były wyższe o ok. 16,1 mld zł (27,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2023 r., dochody z podatku akcyzowego wyniosły 19,5 mld zł i były wyższe o ok. 0,7 mld zł (tj. 3,5 proc.) w stosunku do wykonania w I kw. 2023 r. Dochody z PIT wyniosły 13,9 mld zł i były wyższe o ok. 2,5 mld zł (tj. 22 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2023 r., zaś dochody z CIT wyniosły 18 mld zł i były wyższe o ok. 2,9 mld zł (tj. 19,1 proc.) w stosunku do wyników z analogicznego okresu roku poprzedniego. Dochody niepodatkowe w I kw. 2024 r. wyniosły 15 mld zł, a więc były niższe o 0,4 mld zł (czyli o 2,4 proc.) niż przed rokiem.

Więcej czasu na CIT

„W przypadku dochodów z tytułu podatku CIT należy zwrócić uwagę, że w 2023 r. termin rozliczenia rocznego został przedłużony do końca czerwca, natomiast w 2024 r. termin ten upłynął z końcem marca, co wpływa na porównania miesięczne między tymi latami” – czytamy w komunikacie MF.

Resort poinformował także, że wydatki budżetu od stycznia do marca br. wyniosły 170,9 mld zł, co stanowi 19,7 proc. planu. Wykonanie wydatków w tym roku było wyższe o ok. 34,2 mld zł (tj. o 25 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2023 r. (136,7 mld zł, czyli 19,7 proc. planu na 2023 r.).

Samorząd „chłonie” najwięcej

MF wyliczyło, że najwięcej wydatków zostało przeznaczonych na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, na które trafiło 40,8 mld zł, czyli 34,6 proc. planu na cały rok. ZUS otrzymał 31 mld zł (17,2 proc. planu), na obronę narodowa przeznaczono 18,1 mld zł (15,4 proc. planu), na budżety wojewodów poszło 12,8 mld zł (28,5 proc. planu). Wydatki na sprawy wewnętrzne wyniosły 9,9 mld zł (23,1 proc. planu), na „środki własne UE” przeznaczono 9,1 mld zł (26,3 proc. planu), na szkolnictwo wyższe i naukę 7,3 mld zł (23,4 proc. planu), a na obsługę długu Skarbu Państwa wydano 7,2 mld zł (10,9 proc. planu).

Porównując wykonanie wydatków w okresie styczeń – marzec 2024 r. z okresem styczeń – marzec 2023 r. wyższe wykonanie odnotowano w części (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 8,5 mld zł) co związane było z realizacją programu „Rodzina 800+” – od 1 stycznia 2024 r., wysokość świadczenia na dzieci wzrosła z 500 zł do 800 zł. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 9,4 mld zł i było wyższe od wykonania w pierwszym kwartale 2023 r. o 0,7 mld zł tj. o ok. 7,7 proc..

Resort poinformował także, że wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 11,2 mld zł w związku ze „wzrostem wydatków w części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podwyżki płac dla nauczycieli o 30 proc. i dokonaniem rozliczenia środków należnych i już przekazanych”. Resort podał także, że w 2024 r. po raz pierwszy przekazano również środki na części rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

A środki UE?

„W części (…) Środki własne UE w okresie styczeń – marzec 2024 r. przekazano do budżetu UE więcej o 3,0 mld zł, (r/r). Było to spowodowane przede wszystkim rozliczeniem w marcu br. niedopłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie w kwocie 2 mld zł poprzez zwiększenie raty składki za ten miesiąc” – poinformowało MF.

W części (…) Budżety wojewodów wykonanie było wyższe o ok. 3,1 mld zł, głównie w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych oraz środków przekazanych dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej a także środków na staże i specjalizacje medyczne

Resort wyjaśnił także, że na obsługę długu Skarbu Państwa przekazano mniej środków na wydatki o 0,9 mld zł, co „wynika z rozkładu obsługi długu w ciągu roku”.

PAP/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec z ogrzewaniem węglem. Unia wkroczy do Twojego domu

Konflikt światowy? Atak na Izrael i eskalacja napięć [RELACJA]

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych