Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: fot. Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: fot. Fratria

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie? Zobacz o ile

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 maja 2024, 13:22

  • Powiększ tekst

Podwyższenie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł i objęcie tego świadczenia mechanizmem waloryzacji - zakłada projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który w piątek został skierowany do konsultacji.

Projekt nowelizacji ustawy w sprawie zasiłku pogrzebowego przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. W piątek opublikowano go na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w przypadku śmierci osoby, a także związanej z nią koniecznością dokonania pochówku.

W uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę, że koszty pogrzebu mogą znacząco różnić się w zależności od regionu. W większych miastach ceny są zwykle wyższe niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach. Jak wskazują autorzy regulacji, za zwykły pogrzeb obecnie w Polsce trzeba zapłacić minimum 8-10 tys. zł.

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł i była niezmieniana od 2011 r. Dlatego też w projekcie zaproponowano podwyższenie tego świadczenia do 7 tys. zł. Kwota będzie też corocznie waloryzowana od 1 marca wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni.

Pierwsza waloryzacja kwoty zasiłku pogrzebowego została zaplanowana na 2025 r.

Zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał w wysokości obowiązującej w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

Nadal za mało?

W Ocenie Skutków Regulacji projektu zwrócono uwagę, że proponowana wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, mimo podwyższenia jej o 75 proc., nadal może nie sfinansować kosztów pogrzebu, szczególnie w dużych miastach. Jednakże, jak dodano, nie stoi to w sprzeczności z celem zasiłku pogrzebowego, którym jest zabezpieczenie w określonym stopniu wydatków związanych z pogrzebem.

Podwyższenie zasiłku pogrzebowego zostanie zastosowano także w przypadku żołnierzy i funkcjonariuszy na podstawie ustaw dotyczących tych służb mundurowych.

Według rządowych szacunków koszt podniesienia zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł wyniesie ponad 2 mld zł w skali roku.

Zasiłek pogrzebowy finansowany jest m.in. ze środków funduszu rentowego, który stanowi część Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowo w projekcie ustawy zaproponowano uszczegółowienie obecnych zasad przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej.

Obecnie jest on przyznawany przez gminy w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a także w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego. W szczególności zasiłek celowy może być przeznaczony na sfinansowanie wyrobów medycznych, leczenia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

W projekcie przewidziano uszczegółowienie przesłanki przyznawania zasiłku celowego z powodu pogrzebu. Dlatego zasiłek ten, w kwocie do 2 tys. zł, będzie skierowany: na pokrycie kosztów pogrzebu osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego, koszty.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, doświadczenie życiowe wskazuje, że niekiedy powstają nietypowe, trudne do przewidzenia koszty pogrzebu, które są niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego i innych źródeł przysługujących w związku ze śmiercią zmarłego (np. ze środków na rachunku oszczędnościowym zmarłego, ubezpieczenia).

A transport szczątków?

Autorzy projektu zaznaczyli, że można zaliczyć do nich choćby koszty transportu zwłok z odległego miejsca (np. z zagranicy, minimalny koszt z reguły wynosi ok. 6-7 tys. zł) czy dłuższego przechowywania zwłok w chłodni.

Zasiłek celowy nie ma charakteru roszczeniowego i jest przyznawany w ramach uznania administracyjnego zarówno w zakresie przyznania prawa jak i wysokości kwoty.

Rozwiązanie zawarte w projekcie umożliwi gminom przyznanie zasiłku z tego tytułu zarówno osobom spełniającym kryterium dochodowe, jak i go nie spełniającym, tzn. osobom samotnie gospodarującym lub osobom w rodzinie. Gminy będą realizowały to zadanie w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polska ma produkować na potęgę! Na początek - amunicja

Listonosze bez dostępu do skrzynek pocztowych

Rząd przelewa Polakom pieniądze. Masowe zgody na PPK

Myśliwiec F-15 to czarny koń powietrznej rywalizacji?

Według projektu nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych