Informacje

Badania KPMG pokazują, że postrzeganie dóbr i usług jako luksusowe zależy od poziomu zamożności danej osoby. Im wyższe są dochody, tym droższe dobra uznawane są za luksusowe, fot. www.press.rolls-roycemotorcars.com
Badania KPMG pokazują, że postrzeganie dóbr i usług jako luksusowe zależy od poziomu zamożności danej osoby. Im wyższe są dochody, tym droższe dobra uznawane są za luksusowe, fot. www.press.rolls-roycemotorcars.com

Enklawa dostatku... W Polsce jest 878 tys. osób „zamożnych i bogatych”. W ciągu roku przybędzie ich ok. 60 tys.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 11 stycznia 2015, 15:17

    Aktualizacja · 11 stycznia 2015, 22:38

  • 11
  • Tagi: bogactwo lifestyle luksusowa marka luksusowe artykuły milioner milionerka Polska
  • Powiększ tekst

Autorzy raportu firmy doradczej KPMG pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce” przyjmują, że progiem zamożności i bogactwa jest u nas osiąganie miesięcznych dochodów powyżej 7,1 tys. zł brutto. Takich osób na koniec 2014 roku było 878 tysięcy, a w 2016 roku ich liczba przekroczy milion. W 2014 roku w Polsce mieszkało 47 tys. osób posiadających aktywa płynne o wartości co najmniej 1 mln dolarów (HNWI, ang. high net worth individuals).

Liczba zamożnych i bogatych konsumentów rośnie z roku na rok

Jak wynika z V edycji raportu KPMG pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce” liczba osób zamożnych i bogatych, czyli osiągających miesięcznie dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto, stale wzrasta. Według prognoz KPMG do końca 2014 roku liczba zamożnych i bogatych Polaków wzrosła do 878 tys. (wzrost o 6% w ujęciu rok do roku), natomiast ich łączny dochód do 141 mld zł (wzrost o 5% w ujęciu rok do roku). W 2013 roku mieszkało ich w Polsce 832 tys., z łącznym dochodem netto o wartości 134 mld zł. W 2014 roku w Polsce mieszkało 47 tys. osób posiadających aktywa płynne o wartości co najmniej 1 mln dolarów (HNWI, ang. high net worth individuals).

Polska goni Zachód – z roku na rok przybywa zamożnych i bogatych Polaków, od lat zwiększają się także ich łączne dochody netto. Należy oczekiwać, że w przyszłości trend rosnący się utrzyma. Szacujemy, że już w 2016 roku liczba zamożnych i bogatych podatników może po raz pierwszy przekroczyć milion, a rok później ich łączne dochody mogą osiągnąć wartość około 200 mld zł – mówi Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

Chociaż zamożność Polaków z roku na rok wzrasta, to na tle innych krajów Unii Europejskiej przeciętny majątek mieszkańca Polski znajduje się dopiero na 23. miejscu. W 2014 roku wartość majątku na osobę w Polsce wyniosła 22,2 tys. dol., podczas gdy w krajach Unii Europejskiej było to średnio 153,6 tys. dol., czyli prawie siedmiokrotnie więcej.

Chociaż zamożność Polaków rośnie w relatywnie szybkim tempie, bo o 4,6% rocznie w latach 2008-2014, to dogonienie najbogatszych europejskich gospodarek będzie długotrwałym procesem. Gdyby takie tempo wzrostu majątku przeciętnego Polaka się utrzymało, potrzebne byłyby aż 43 lata, aby doścignąć obecną wartość majątku przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej – dodaje Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

Kolejny wzrost wartości polskiego rynku dóbr luksusowych

Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrosła kolejny rok z rzędu i w 2014 roku sięgnęła ok. 12,6 mld zł. Po uaktualnieniu zeszłorocznych danych oznacza to wzrost o 15% w ujęciu rok do roku. Tak duży wzrost spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem popytu na samochody luksusowe i premium (5,6 mld zł), ale duży udział w rynku miały także luksusowa odzież i dodatki (2,1 mld zł), usługi hotelarskie (1,3 mld zł), nieruchomości (1,1 mld zł) oraz meble (0,6 mld zł).

Jak wskazują prognozy KPMG, w najbliższych latach wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce będzie rosła w nieco niższym tempie – do 2017 roku jego wartość może wzrosnąć do 14 mld zł, czyli o 11% w porównaniu z rokiem 2014.

Majętni Polacy kupują przez internet i inwestują samodzielnie

Polacy coraz chętniej dokonują zakupów przez internet, także zakupów dóbr luksusowych. Obecnie już blisko jeden na pięciu Polaków o ponadprzeciętnych dochodach przyznaje, że nabywał dobra luksusowe w ten sposób. Oprócz wygody, stanowiącej główny motyw zakupów w sieci, dość duży odsetek zamożnych i bogatych wybiera internet ze względu na szerszy wybór niż w salonach stacjonarnych oraz niższe ceny.

Polacy o ponadprzeciętnych dochodach to inwestorzy. W zależności od poziomu dochodów brutto, od 57% (zarabiający 7,1-10 tys. miesięcznie) do 83% (zarabiający powyżej 20 tys. miesięcznie) Polaków samodzielnie inwestuje posiadany kapitał. Polacy o ponadprzeciętnych dochodach najczęściej inwestują samodzielnie w nieruchomości, akcje i firmy czy start-upy.

Badanie KPMG potwierdza, że wraz ze wzrostem poziomu dochodów rośnie także odsetek osób korzystających z określonych usług luksusowych. Duża część osób o ponadprzeciętnych dochodach deklaruje, że odwiedza ekskluzywne restauracje. Najczęściej regularnie odwiedzają je osoby bogate. Podobnie wygląda korzystanie z usług prywatnego trenera (regularnie korzysta z nich 14% zamożnych i 27% bogatych) czy gospodyni domowej (regularnie korzysta z tej usługi 21% zamożnych i 53% bogatych).

Nie istnieje jedna definicja luksusu. Badania KPMG pokazują, że postrzeganie dóbr i usług jako luksusowe zależy od poziomu zamożności danej osoby. Im wyższe są dochody, tym droższe dobra uznawane są za luksusowe. Przykładowo cena, od jakiej osoby zamożne uznają samochód za luksusowy, to ok. 200 tys. zł, podczas gdy dla osób bogatych to już blisko 300 tys. zł – podsumowuje Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce

O RAPORCIE: „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014” jest piątą edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Raport oparty jest na badaniu na próbie ponad 600 Polaków, o dochodzie miesięcznym brutto wynoszącym co najmniej 7127 zl przeprowadzonym we wrześniu i październiku 2014 roku przy wykorzystaniu metody wywiadów telefonicznych CATI.

Komentarze