Informacje

Fot. FreeImages.pl/Dominik Gwarek
Fot. FreeImages.pl/Dominik Gwarek

OECD obniża prognozy wzrostu światowej gospodarki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 lutego 2016, 14:24

  • 0
  • Powiększ tekst

W ogłoszonym w czwartek raporcie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła swe prognozy globalnego wzrostu gospodarczego, wskazując na nadal słabą koniunkturę w państwach wysoko rozwiniętych i spadek dochodów eksporterów surowców.

Zaznaczyła jednocześnie, że dla zwiększenia globalnego popytu niezbędne są uaktywnienie i ściślejsza koordynacja polityki gospodarczej poszczególnych państw w sferach monetarnej i fiskalnej oraz we wprowadzaniu reform strukturalnych.

Według raportu światowa produkcja dóbr i usług zwiększy się w bieżącym roku o 3,0 proc, co w porównaniu z poprzednią prognozą z listopada oznacza o 0,3 punktu procentowego mniej. Wskaźnik globalnego wzrostu utrzyma się w ten sposób na poziomie z roku 2015, kiedy to był najniższy na przestrzeni ubiegłych pięciu lat.

W przypadku USA i Niemiec korekta w dół wyniosła po 0,5 punktu procentowego, ich tegoroczny wzrost gospodarczy prognozuje się obecnie odpowiednio na 2,0 i 1,3 proc. W roku 2015 produkt krajowy brutto pierwszego z tych państw zwiększył się jeszcze o 2,4 proc., a drugiego o 1,4 proc.

Prognozę wzrostu gospodarczego całej strefy euro obniżono o 0,4 punktu procentowego, do 1,4 proc. - podczas gdy w 2015 roku wyniósł on 1,5 proc. Przewiduje się natomiast nieznaczny wzrost tempa wzrostu gospodarczego Japonii z 0,4 proc. w roku ubiegłym do 0,8 proc w roku bieżącym, choć w listopadzie ten ostatni wskaźnik oceniano jeszcze na 1,0 proc.

Nowa prognoza nie wprowadza żadnej zmiany w przypadku Chin, których PKB ma w bieżącym roku zwiększyć się o 6,5 proc., podczas gdy w 2015 roku było to 6,9 proc. Niewielkiej korekty w górę o 0,1 punktu procentowego dokonano natomiast w odniesieniu do Indii, których PKB ma w 2016 roku wzrosnąć tak jak rok wcześniej o 7,4 proc.

Raport OECD bardzo pesymistycznie ocenił gospodarczą przyszłość zmagającej się z dramatycznym kryzysem budżetowym Brazylii, której zmniejszony w 2015 roku o 3,8 proc. PKB ma w roku bieżącym spaść aż o 4,0 proc. W listopadzie przewidywano, że tegoroczny spadek PKB wyniesie tylko 1,2 proc.

OECD obniżyła także o 0,3 punktu procentowego, do 3,3 proc. swą prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w 2017 roku. W USA ma się on wtedy zwiększyć do 2,2 proc., a w Niemczech i w całej strefie euro do 1,7 proc. - co w porównaniu z listopadem oznacza korektę w dół odpowiednio o 0,2, 0,3 i 0,2 punktu procentowego. PKB Japonii ma w przyszłym roku wzrosnąć o 0,6 proc., podczas gdy wcześniej zakładano, że będzie to o 0,1 punktu procentowego mniej.

Prognozę wzrostu dla Chin na rok przyszły pozostawiono na niezmienionym poziomie 6,2 proc., zaś w odniesieniu do Indii skorygowano ją o 0,1 punktu procentowego w dół, do 7,3 proc. Wcześniejsza ocena, że PKB Brazylii odnotuje w 2017 roku zerowy wzrost została anulowana zapowiedzią jego spadku o 1,8 proc.

(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze