Informacje

Wykresy koniunktury  / autor: Pixabay
Wykresy koniunktury / autor: Pixabay

Prognozy OECD dla Polski. Ile wyniesie PKB i inflacja?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 listopada 2022, 15:30

  • Powiększ tekst

OECD prognozuje, że PKB w Polsce w 2023 r. wzrośnie o 0,9 proc., a inflacja CPI wyniesie 10,8 proc. - wynika z najnowszej edycji raportu „Economic Outlook”. Ekonomiści OECD szacują, że w 2024 r. wzrost gospodarczy przyspieszy do 2,4 proc., a wskaźnik CPI wyniesie 6,6 proc. Ryzyka dla prognoz wzrostu są skierowane w dół.

Przewiduje się, że wzrost realnego PKB spowolni do 0,9 proc. w przyszłym roku, po czym wzrośnie do 2,4 proc. w 2024 r. Wysoka niepewność oraz niższe zaufanie konsumentów i przedsiębiorstw będą hamować popyt krajowy w 2023 r. Słabszy wzrost gospodarczy u głównych partnerów handlowych Polski spowolni wzrost eksportu” - napisano w raporcie.

W związku ze spowolnieniem wzrostu detalicznych cen energii i efektami zaostrzonej polityki pieniężnej, inflacja spadnie, ale pozostanie na poziomie 6,6 proc. w 2024 r., tj. powyżej przedziału celu Narodowego Banku Polskiego. Rosnące, wolne moce produkcyjne będą wywierać presję na spadek inflacji, podczas gdy gospodarka będzie odbudowywać się, częściowo dzięki funduszom UE” - dodano.

Jak zaznaczają ekonomiści OECD, w warunkach wysokiej niepewności ryzyka dla prognoz wzrostu gospodarczego pozostają przechylone w dół.

Dalsza eskalacja wojny zwiększyłaby niepewność, pogorszyła perspektywy dla inflacji i nadwyrężyła finanse publiczne. Dodatkowe zakłócenia w dostawach energii mogą wpłynąć na produkcję i handel. Ponadto, ciągłe nieporozumienia w sprawie reformy sądownictwa mogą opóźnić wypłatę środków UE z Funduszu Odbudowy” - napisano.

Z drugiej strony, ekspansywna polityka fiskalna może utrzymywać na wysokim poziomie inflację i wymagać dodatkowego zacieśnienia monetarnego. Szybkie rozwiązanie wojny pobudziłoby wzrost i zmniejszyło presję inflacyjną” - dodano.

Ekonomiści OECD prognozują, że deficyt sektora gg Polski w 2023 r. wyniesie 4,9 proc. PKB, a w 2024 r. sięgnie 4,0 proc.

Przed zaostrzaniem w 2024 r., w przyszłym roku polityka fiskalna będzie dalej luzowana, aby chronić gospodarstwa domowe i firmy przed skutkami wojny. Istniejące środki wsparcia, takie jak Tarcza Antyinflacyjna, która obejmuje m.in obniżki podatku VAT i akcyzy na energię i żywność, zostały przedłużone do końca roku i zakłada się kontynuację podobnego wsparcia w 2023 r. Wprowadzono dopłaty do ogrzewania i maksymalne ceny energii elektrycznej będą zapewne utrzymane” - wskazano w raporcie.

OECD prognozuje, że stopy procentowe w Polsce będą rosnąć do połowy 2023 r. i osiągną poziom 8 proc.

Autorzy raportu wskazują, że polityka fiskalna w Polsce powinna dalej chronić najbardziej wrażliwe gospodarstwa domowe przed wzrostami cen, jednak pomoc ta powinna być bardziej celowa.

Polityka fiskalna powinna nadal chronić przed inflacją najbardziej wrażliwe gospodarstwa domowe, ale działania powinny być bardziej celowane i projektowane w ten sposób, żeby zachęcać do oszczędzania energii oraz żeby nie wbudzać presji inflacyjnych w gospodarce. Dalsza dywersyfikacja źródeł importowanej energii oraz zwiększenie inwestycji w źródła odnawialne poprawiłoby bezpieczeństwo energetyczne i zapewniłoby bardziej zielony wzrost” - napisano w raporcie.

W celu wspierania zielonej oraz cyfrowej transformacji, a także w celu uzupełnienia niedoborów siły roboczej działania w obszarze rynku pracy powinny być nakierowane na poprawę słabych umiejętności podstawowych i na poprawę dostępu do kształcenia ustawicznego dla osób starszych, bezrobotnych oraz nisko wykwalifikowanych. Integracja uchodźców na rynku pracy powinna być kontynuowana poprzez zapewnienie możliwości opieki nad dziećmi i szkolenia językowe” - dodano.

Czytaj też: Gaz na rynku europejskim drożeje

PAP/kp

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych