Informacje

Fot. sxc.hu
Fot. sxc.hu

Odważane pomysły miast na wydawanie pieniędzy z UE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 lutego 2013, 08:33

    Aktualizacja: 17 lutego 2013, 08:35

  • Powiększ tekst

Polskie miasta już wiedzą na co chcą wydać pieniądze pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Władze Piotrkowa Trybunalskiego chcą zainwestować w rozwój przedsiębiorczości i szkolnictwa zawodowego powiązanego z rynkiem pracy, tworzenie miejsc pracy w usługach związanych z turystyką - to  najważniejsze projekty Piotrkowa Trybunalskiego, które miasto chciałoby sfinansować z przyszłych pieniędzy UE.

Na 80 mln zł wyceniono stworzenie Centrum Nauki i Nowych Technologii. Projekt ten zakłada m.in. rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez stworzenie programów kształcenia zawodowego uwzględniających rozwój specjalizacji regionalnych, doposażenie w sprzęt pracowni i laboratoriów w szkołach zawodowych. Poza tym władze marzą o budowie parku naukowo-technologicznego.

Brzeg chciałby przeznaczyć pieniądze m.in. na remont amfiteatru, budowę nowego bloku operacyjnego szpitala, budowę drugiej przeprawy mostowej oraz rewitalizację zabytkowych ulic i elewacji budynków.

Z kolei  władze Wałbrzycha myślą o budowie łączników drogowych z autostradą A-4 i drogą krajową nr 3 oraz tzw. drogi sudeckiej, a także kolei aglomeracyjnej. Ale to nie wszystkie pomysły. Prezydent miasta Roman Szełemej chciałby zbudować w sektorze turystyczno-usługowym klaster związany z usługami uzdrowiskowymi.

Budowa parku kulturowego oraz centrum rehabilitacyjnego - leczniczego, budowa lotniska oraz planowana od wielu lat modernizacja linii kolejowej do Warszawy, które powinny być dofinansowane z UE - uważają władze samorządowe Radomia. Na liście potrzeb znalazło się jedenaście propozycji. Na pierwszym miejscu jest budowa parku kulturowego Stary Radom. Mają w nim być zrekonstruowane obiekty archeologiczne i częściowo odtworzony pierwotny wygląd pochodzącego z X w. grodziska Piotrówka.

Nowy Sącz chce przeznaczyć pieniądze na rekreację, infrastrukturę i działania społeczne. W tym ostatnim przypadku władze chcą zainwestować 25,6 mln zł na  Subregionalne Dni Rodziny oraz 15 mln zł na Subregionalny Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin. Projekt zakłada wyrównywanie szans rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizację rodzin poprzez umacnianie więzi w rodzinach dzięki działaniom edukacyjnym i rekreacyjnym oraz stworzenie warunków do wspólnego spędzania czasu w rodzinie. W ramach projektu mają być organizowane m.in. konkursy muzyczne i plastyczne, rodzinne warsztaty kulinarne, festiwal piosenki rodzinnej a także rodzinne rajdy rowerowe. Projekt ten ma przyczynić się do wzmocnienia rodziny jako fundamentu życia społecznego.

Rozbudowa sieci dróg oraz rewitalizacja dzielnic - np. uznawanej za jedną z kolebek polskiej kolei dawnej osady kolejowej Maczki - to cele, jakie chciałby realizować samorząd Sosnowca, korzystając z nowych środków Unii Europejskiej. Jak podkreśla prezydent Sosnowca Kazimierz Górski Maczki to dzielnica, gdzie narodziła się polska kolej - to właśnie tam podczas powstania styczniowego Polacy po raz pierwszy odbili Rosjanom dworce. Stoi tam również zrujnowana perła kolejowej architektury - dworzec na dawnej granicy Rosji i Austrii.

Źródło: PAP, opr. J.S.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych