Informacje

fot. www.freeimages.com
fot. www.freeimages.com

Pożyczkowe reklamy wprowadzały w błąd

Longina Grzegórska-Szpyt

  • Opublikowano: 25 marca 2016, 10:49

    Aktualizacja: 25 marca 2016, 13:35

  • 1
  • Powiększ tekst

Prezes UOKiK zakwestionował rzetelność reklam emitowanych przez cztery banki i jedną firmę pożyczkową.

Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Euro Bank, Credit Agricole Bank Polska oraz spółka pożyczkowa Provident Polska w ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów naruszyły zbiorowe interesy konsumentów. Publikując mylne lub niepełne informacje na temat ich oferty, banki naraziły konsumentów na podjęcie niekorzystnej dla nich decyzji rynkowej.

Przekazywanie rzetelnych danych jest szczególnie istotne w przypadku usług finansowych m.in. ze względu na ich skomplikowany charakter czy trudny do zrozumienia język umów” – czytamy w komunikacie Urzędu.

Zgodnie z prawem, gdy reklama kredytu konsumenckiego zawiera dane o jego kosztach powinna podawać także stopę oprocentowania wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, całkowitą kwotę kredytu i rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Informacje te powinny być podane w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny. Umożliwia to konsumentom porównanie ofert różnych kredytodawców, ułatwiając dokonanie świadomego wyboru.

Tych wszystkich informacji zdaniem UOKiK zabrakło w m.in. kampaniach „Gwarancja najniższej raty” Alior Banku, „Orzech odsetkowy” Banku BGŻ BNP Paribas oraz w kampanii „Warto sprawdzić jakość i cenę. Kredyt gotówkowy z atrakcyjnym oprocentowaniem już od 5,7 proc.” Euro Banku. W przypadku Credit Agricole Bank Polska zakwestionowano reklamę w kampanii „Kredyt prostoliczony za 10 zł” natomiast w Provident Polska kampanię „Spróbuj i zostań”.

Prezes UOKiK stwierdził, że we wszystkich tych przypadkach doszło do naruszenia zbiorowego interesu konsumentów. Na każdego z przedsiębiorców został nałożony obowiązek publikacji na ich koszt oświadczenia informującego o wydaniu decyzji Prezesa UOKiK opisującego niedozwoloną praktykę, które ma być emitowane raz dziennie przez trzy dni z rzędu w TVP1 w oraz na ich własnych stronach internetowych przez trzy miesiące.

PRZYPOMINAMY: 11 marca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim, która wprowadziła maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Te nie mogą być wyższe niż 25 proc. całkowitej kwoty kredytu oraz 30 proc. całkowitej kwoty kredytu wyrażonej w stosunku rocznym. Ponadto, wszystkie pozaodsetkowe opłaty nie mogą przekroczyć 100 proc. całkowitej kwoty kredytu.

Z godnie przepisami przedsiębiorstwa mają prawo do odwołania się od decyzji Prezesa UOKiK do sądu. Już wiadomo, że Bank BGŻ BNP Paribas nie skorzysta z tego prawa.

Publikacja zleconego przez UOKiK oświadczenia będzie miała miejsce zgodnie ze wskazanymi w decyzji terminami” – zapewniła Izabela Tworzydło z Banku BGŻ BNP Paribas.

Alior Bank natomiast analizuje decyzję Prezesa UOKiK i jej uzasadnienie. Rzecznik prasowy Alior Banku Julian Krzyżanowski poinformował, że Bank dopiero podejmie decyzję dotyczącą ewentualnego skorzystania z przysługującego mu prawa do odwołania się od decyzji UOKiK do sądu. „Jednak nie czekając na UOKIK, Alior Bank już w 2015 roku wprowadził istotne zmiany w sposobie prezentacji informacji o produktach kredytowych w reklamach telewizyjnych” – dodaje.

Z kolei Provident Polska zaznacza, że decyzja UOKiK dotyczy reklam spółki, które emitowane były do końca kwietnia 2014 roku. Informacje prezentowane w reklamach były zgodne z obowiązującymi przepisami. Zastrzeżenia Urzędu dotyczą jedynie wielkości czcionki prezentowanych w reklamach informacji prawnych, co nie jest objęte wymogami regulacyjnymi.

- Podejmujemy szereg działań mających na celu podnoszenie standardów reklamy w branży finansowej. Jednym z nich jest wypracowany wspólnie z organizacjami samorządu finansowego (ZBP, KPF i ZFP) dokument pt. „Dobre praktyki w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego”. Dokument, nad którym prace zostały zainicjowane w marcu 2015 r. ma charakter rekomendacyjny, a ponieważ był konsultowany z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wpłynąć na jednolitą praktykę reklamowania produktów finansowych - podkreśla Patrycja Rogowska – Tomaszycka, członek zarządu Provident Polska.

Z informacji udostępnionych przez Provident Polska wynika, że od listopada 2015 r. we współpracy z Radą Reklamy spółka bierze także udział w pracach grupy roboczej, której celem jest opracowanie standardów reklamy finansowej w ramach Kodeksu Etyki Reklamy. Do prac w grupie, której Provident jest inicjatorem, zostały zaproszone wiodące instytucje finansowe i stowarzyszenia branżowe. Prace nad dokumentem określającym zasady reklamy produktów i usług finansowych powinny się zakończyć w pierwszym półroczu 2016 roku.

W razie nie wykonania zaleceń UOKiK, Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10 tys. euro za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji.

LG-S

Powiązane tematy

Komentarze