Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Jak nabyć ziemię pod budowę domu?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 lipca 2016, 08:45

  • 1
  • Powiększ tekst

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która weszła w życie 30 kwietnia bieżącego roku, wprowadza restrykcyjne ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi – obecnie nieruchomość rolną może nabyć co do zasady wyłącznie rolnik indywidualny, prowadzący osobiście gospodarstwo rolne oraz posiadający przez okres co najmniej pięciu lat przed nabyciem nieruchomość rolną na terenie gminy, na obszarze której gospodarstwo to jest położone.

Nabycie nieruchomości rolnej jest ponadto powiązane z obowiązkiem jej osobistej uprawy przez okres 10 lat.

– Restrykcje ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego mają zastosowanie do nieruchomości rolnych bez względu na to, gdzie są położone – na wsiach czy w obrębie miast. Przeznaczenie rolnicze może wynikać albo z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w odniesieniu do terenów, które nie mają planów zagospodarowania ze sklasyfikowania jako użytki rolne w ewidencji gruntów – powiedziała Anna Woźniakowska-Dębiec z Kancelarii Gardocki i Partnerzy – zważywszy, że aktualnie zaledwie 30% kraju posiada plan zagospodarowania przestrzennego, znaczny procent terenów położonych w miastach – dotychczas niezabudowanych – ma status działek rolnych.

Z uwagi na to, nowa ustawa dotyczy także nieruchomości położonych w miastach, stanowiących atrakcyjne lokalizacje pod zabudowę jednorodzinną i wielomieszkaniową. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w odniesieniu do nieruchomości o powierzchni poniżej 3000 metrów kwadratowych sprawi, że restrykcje ustawy nie wpłyną na sytuację osób zainteresowanych pozyskaniem gruntów rolnych pod zabudowę jednorodzinną. Przeciętna działka w tym wypadku nie przekracza bowiem 1500 metrów kwadratowych. Należy jednak pamiętać, że aby wydzielić działkę rolną o powierzchni mniejszej niż 3000 metrów kwadratowych – zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami – konieczne jest wcześniejsze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Reasumując, osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną mogą nabyć na ten cel nieruchomość sklasyfikowaną jako rolną o powierzchni poniżej 3000 metrów kwadratowych – podkreśla Woźniakowska-Dębiec.

eNewsroom.pl/ as/

Powiązane tematy

Komentarze