Informacje

Komunikat Kasy Krajowej w sprawie ustanawiania przez KNF zarządców komisarycznych w SKOK

---

  • Opublikowano: 22 września 2016, 13:22

  • 0
  • Powiększ tekst

Szanowni Państwo,

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z niepokojem przyjmuje ustanawianie w ostatnim czasie kolejnych zarządców komisarycznych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Były wśród nich Kasy, które rozważały wcześniej możliwość połączenia się z innym SKOK-iem, co przede wszystkim pozwoliłoby zachować spółdzielczy charakter instytucji i spółdzielcze prawa ich członków oraz pozwoliłoby uniknąć wprowadzenia zarządu komisarycznego. Jednocześnie część z nich to Kasy stosunkowo niewielkie więc ich przejęcie nie spowodowałoby problemów finansowych w Kasie przejmującej. Komisja Nadzoru Finansowego była świadoma istnienia takiej alternatywy.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że wprowadzenie zarządcy komisarycznego sprawia, iż wybór rozwiązania polegającego na połączeniu się Kas staje się mało realny – o ile mieliśmy do czynienia z przejmowaniem Kas przez bank komercyjny o tyle żaden zarządca komisaryczny nie doprowadził do połączenia Kasy z inną SKOK. To nie jest – w naszej ocenie – droga do „uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK”, a tak swoje działania od momentu objęcia nadzorem Kas określa w oficjalnych komunikatach KNF, tylko droga do zredukowania systemu SKOK i osłabienia jego pozycji na rynku finansowym.

Ten radykalny środek nadzorczy stosowany jest nierzadko w trakcie realizacji w Kasie programu postępowania naprawczego nie dając władzom statutowym spółdzielni szans na sanację Kasy własnymi siłami i wywołując niepotrzebny niepokój wśród członków Kas. Niestety Urząd trzyma się konsekwentnie kierunku wytyczonego w wywiadzie z Panem Przewodniczącym Jakubiakiem dla Polskiej Agencji Prasowej z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Niepokojące jest również to, że kolejny raz obserwujemy podwyższoną aktywność organu nadzoru i niewytłumaczalny pośpiech w prowadzonych przez urząd działaniach w tym samym czasie, w którym sektor SKOK atakowany jest medialnie przez polityków opozycji, próbujących takimi wypowiedziami odwracać uwagę opinii publicznej od prawdziwych problemów i afer, w tym od prac sejmowej komisji śledczej ds. afery Amber Gold.

Z poważaniem

Mariusz Wielebski

Rzecznik Prasowy

Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Powiązane tematy

Komentarze