Informacje

UOKiK wydał 196 decyzji w sprawach koncentracji w 2016 r.

br

  • Opublikowano: 14 lutego 2017, 11:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w 2016 r. łącznie 196 decyzji pozytywnych na transakcje oznaczające koncentracje na rynku. Zgodnie z przepisami Urząd musi wydać swoją zgodę jeśli łączny obrót podmiotów, biorących udział w transakcji, przekroczył - w roku poprzedzającym zgłoszenie wniosku - 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce – informuje UOKiK

Postępowanie w sprawie koncentracji jest dwuetapowe. W pierwszym – które trwa do 30 dni - rozpatrywane są sprawy, które nie budzą wątpliwości, co do negatywnego wpływu na konkurencję. Bardziej skomplikowane, np. wymagające badania rynku, przechodzą do drugiej fazy. Do czasu postępowania nie wlicza się oczekiwania na usunięcie przez przedsiębiorcę braków oraz uzupełnienie wniosku – poinformował Urząd w komunikacie.

Jak podaje UOKiK największa liczba decyzji (20) dotyczyła rynku nieruchomości, 18 branzy spożywczej i 15 motoryzacyjnej. W 2016 r. Urząd w 10 sprawach wydał postanowienie o przejściu postępowania do drugiej fazy.

Jak dodaje Urząd w 194 przypadkach UOKiK zgodził się na koncentracje, a dwa decyzja została uzależniona od spełnienia przez przedsiębiorców określonych warunków. Były to transakcje spółki Eurocash – przejęcie Eko Holding i Polskiej Dystrybucji Alkoholi.

Średni czas wszystkich rozpatrywanych spraw zakończonych decyzją to 38 dni. 189 spraw zakończyło się bez konieczności przedłużania postępowania (średni czas to 30 dni), a 7 decyzji było poprzedzonych drugą fazą. W 6 sprawach Urząd przedstawił zastrzeżenia do transakcji. W przypadku trzech zastrzeżeń wnioskodawcy wycofali wnioski o zgodę Prezesa Urzędu.

Na uwagę zasługuje sprawa dotycząca budowy gazociągu Nord Stream 2 przez Gazprom i sześciu innych przedsiębiorców. Po zgłoszeniu przez UOKiK zastrzeżeń, jej uczestnicy wycofali się z koncentracji. Oznaczało to zablokowanie transakcji. Spółka mająca zbudować gazociąg nie powstała – mówi Marek Niechciał, Prezes UOKiK.

Urząd konsultował się wtedy z podmiotami prowadzącymi działalność na rynku gazu ziemnego w Polsce i z Urzędem Regulacji Energetyki. UOKiK informował wówczas, że planowana koncentracja mogłaby doprowadzić do ograniczenia konkurencji. Gazprom posiada pozycję dominującą w dostawach gazu do Polski, a planowana transakcja mogłaby doprowadzić do dalszego wzmocnienia siły negocjacyjnej spółki wobec odbiorców w naszym kraju. W efekcie tego 6 przedsiębiorców złożyło prośbę o wycofanie wniosku. Byli to PAO Gazprom z Federacji Rosyjskiej, Uniper Global Commodities SE z Niemiec, ENGIE SA z Francji, OMV Nord Stream II Holding AG ze Szwajcarii, Shell Exploration and Production (LXXI) B.V. z Holandii, Wintershall Nederland B.V. z Holandii.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze