Informacje

Paweł Surówka prezesem PZU. To niejedyne roszady personalne w spółce

Szymon Szadkowski

  • 14 kwietnia 2017
  • 10:18
  • 1
  • Tagi: biznes prezes PZU rada nadzorcza
  • Powiększ tekst

Rada Nadzorcza powołała na stanowisko byłego już prezesa PZU Życie Pawła Surówkę, na stanowisko prezesa PZU. Wcześniej 22 marca odwołany został Michał Krupiński. Tymczasowo zastępował go Marcin Chludziński, członek Rady Nadzorczej. Jak poinformowało nas biuro prasowe, na razie nie wiadomo kto obejmie fotel prezesa PZU Życie.

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2015 roku i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji był rok 2016 - czytamy w raporcie bieżącym

Nowy szef największego krajowego ubezpieczyciela pracuje w PZU od stycznia 2016 r. Do stycznia 2016 roku sprawował funkcję doradcy prezesa PKO BP oraz dyrektora Sektora Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, gdzie m.in. był odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO BP we Frankfurcie. Do jego zadań należało również doradztwo i obsługa finansowa największych klientów korporacyjnych PKO BP w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej.

W latach 2007 – 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Do jego zadań należało m.in. budowanie relacji z inwestorami, doradztwo w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej.

Co ciekawe w tym samym okresie w Merrill Lynch pracował także Michał Krupiński, poprzedni prezes PZU. W 2011 r. Krupiński został dyrektorem zarządzającym w Bank of America Merrill Lynch.

Paweł Surówka z Merrill Lynch przeszedł w latach 2013-2015 do grupy Boryszew kontrolowanej przez znanego inwestora giełdowego Romana Karkosika. Pełnił tam funkcję członka zarządu Boryszew , dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, był prezesem zarządów spółek zależnych z sektora automotive. W trakcie pełnienia funkcji w Grupie Boryszew odpowiadał za zarządzanie strategiczne, operacyjne i nadzór nad polityką budżetową sektora motoryzacyjnego. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla obszaru automotive. Ponadto odpowiadał za M&A w ramach polityki ekspansji oraz dezinwestycji Grupy Boryszew, a także prowadził procesy restrukturyzacji spółek segmentu motoryzacyjnego.

Surówka jest absolwentem Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe Studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium.

Na tym nie koniec roszad personalnych. Jak czytamy w raporcie bieżącym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 12 kwietnia 2017 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pawła Kaczmarka, który pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała NWZ nie zawiera informacji o przyczynach odwołania. Ponadto, zarząd PZU informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku NWZ powołało w skład rady nadzorczej spółki następujące osoby (zgodnie z kolejnością podjętych uchwał): Roberta Śnitko oraz Katarzynę Lewandowską na na członków rady nadzorczej Uchwały o odwołaniu i o powołaniach weszły w życie z dniem podjęcia - czytamy w komunikacie.

Komentarze