Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu to ważny temat dla Rady Ministrów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 kwietnia 2017, 09:07

    Aktualizacja: 24 kwietnia 2017, 09:07

  • 0
  • Powiększ tekst

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) to teraz jeden z najważniejszych tematów dla Rady Ministrów - powiedział wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. Projektem rząd ma się zająć we wtorek.

Rada Ministrów miała omówić projekt ustawy o PAIH podczas posiedzenia 4 kwietnia. Kościński wskazał, że projekt został jednak zdjęty z porządku obrad, ponieważ pojawiły się wątpliwości techniczne dotyczące finansowania.

Projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) ma m.in. określić zadania PAIH i służyć poprawie koordynacji promocji gospodarczej za granicą.

Realizacji zadań Agencji służyć mają jej zagraniczne biura. "Jesteśmy w trakcie otwierania nowych biur handlowych i jest im potrzebny budżet" - zaznaczył Kościński.

Wiceszef MR wyjaśnił, że budżet Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu mają zasilić fundusze z likwidacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI). Ale zaznaczył, że nie jest to czysty zabieg księgowy. Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji działały przy polskich ambasadach.

Projektodawcy podali, że z uwagi na uruchomienie nowych zagranicznych biur handlowych w 2016 r. i 2017 r. niezbędne jest, aby kwota dotacji dla PAIH w 2017 r. została zwiększona o dodatkowe 35 mln zł, gdyż planowana likwidacja WPHI przyniesie oszczędności dopiero w 2018 r.

Projekt przewiduje, że sieć nowych zagranicznych biur handlowych, podległych Agencji, powstanie w miejscu WPHI. Zgodnie z projektem, WPHI mają zostać zlikwidowane w ciągu trzech lat od dnia, w którym ustawa wejdzie w życie. Według uzasadnienia do projektu ustawy w pierwszej kolejności otwierane są tam, gdzie WPHI nie funkcjonują.

Zagraniczne biura handlowe już powstają. Działają w Szanghaju, Singapurze, Nairobi, Ho Szi Min i Teheranie. Placówkę w San Francisco wiceminister Kościński otworzył pod koniec marca.

Wiceminister zapytany, jak na likwidację WPHI reaguje Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomniał, że podlegają one Ministerstwu Rozwoju. "Była to służba dyplomatyczna, ale podlegała pod ministra właściwego ds. gospodarki. Więc tutaj nie ma żadnej straty dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych" - zauważył.

Zgodnie z projektem ustawy do działań promocji polskiej gospodarki realizowanych przez PAIH wliczono promocję eksportu polskich firm, zwłaszcza małych i średnich, promocję polskich branż, wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i inwestycji polskich za granicą, wspieranie inwestycji polskich na terenie kraju. Agencja ma także dostarczać przedsiębiorcom informacje ekonomiczno-handlowe na temat rynków zagranicznych, a inwestorom zagranicznym informacje na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

PAIH ma prowadzić również portal informacyjny, organizować imprezy informacyjne oraz promocyjne w kraju i poza nim. Ponadto, będzie zajmować się działalnością wydawniczą.

Działanie Agencji w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ma, według projektu, zapewnić koordynację działań z pozostałymi instytucjami rozwojowymi podległymi ministrowi rozwoju i finansów.

Biura handlowe Agencji otrzymają także nowe zadania, takie jak: organizacja zagranicznych misji gospodarczych sprofilowanych pod kątem konkretnych branż, realizacja programów wsparcia dedykowanych poszczególnym rynkom lub branżom, opracowywanie strategii wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, dokonywanie weryfikacji kontrahentów zagranicznych, a także świadczenie standardowych usług poza granicami kraju, zwiększających dostępność do informacji.

W krajach, w których nie przewiduje się tworzenia zagranicznych biur handlowych, wsparcie przedsiębiorcy będzie udzielane w Polsce, za pośrednictwem centrali Agencji.

Biura handlowe większość zadań będą wykonywać bezpłatnie. Odpłatne będą jednak np. usługi na zamówienie konkretnego przedsiębiorcy, m.in. takie jak analizy rynku, kontaktowanie przedsiębiorców czy poszukiwanie partnerów biznesowych pod konkretne działanie biznesowe.

Autorzy projektu przypominają, że w podobny sposób funkcjonują agencje promocji eksportu innych krajów, jak np. CzechTrade w Czechach, Hungarian National Trading House (HNTH) na Węgrzech czy Niemieckie Towarzystwo Handlu Zagranicznego i Promocji Inwestycji (GTAI) w Niemczech.

W ocenie skutków regulacji podkreśla się, że zostanie zachowany dotychczasowy poziom finansowania systemu wspierania eksporterów z budżetu państwa.

Autorzy zaznaczają, że zapewnienie nowej instytucji - PAIH - stabilnych warunków funkcjonowania i tworzenia zagranicznych biur handlowych wymaga pilnego procedowania projektu. "Ze względu na wąski zakres podmiotowy projektu ustawy, wewnętrzną sferę regulacji, która dotyczy instytucji w obrębie administracji publicznej, brak szerszych skutków społecznych, jakie może wywołać jego wejście w życie, odstąpiono od poddawania projektu konsultacjom publicznym i opiniowaniu" - napisano w uzasadnieniu.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu pod swoją nazwą działa od początku lutego. Zastąpiła Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze