Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Raport UNICEF o marnej doli polskich dzieci

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 kwietnia 2013, 16:01

    Aktualizacja: 17 kwietnia 2013, 16:02

  • 1
  • Powiększ tekst

Polska znalazła się na 21. miejscu pod względem warunków i jakości życia dzieci wśród 29 najbardziej rozwiniętych krajów świata - wynika z najnowszego raportu UNICEF. Badano także subiektywne odczucie szczęścia dzieci - 20 proc. polskich dzieci jest niezadowolonych.

Zaprezentowany w środę w Warszawie raport to wyniki analizy warunków i jakości życia dzieci obejmujący pięć obszarów ich życia: warunki materialne, zdrowie i bezpieczeństwo, edukację, zachowania i ryzyka oraz warunki mieszkaniowe i środowisko.

Raport wskazuje, że Polska pod względem warunków i jakości życia dzieci znalazła się na 21. miejscu.

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prof. Elżbieta Tarkowska komentując wyniki raportu, podkreśliła, że "Polska znalazła się w trzeciej dziesiątce, ale krajów najbogatszych". Zaznaczyła, że są obszary, takie jak edukacja, gdzie nasz kraj znalazł się na wysokiej pozycji w pierwszej dziesiątce.

Zwróciła też uwagę na "niechlubne przedostatnie miejsce naszego kraju pod względem satysfakcji dzieci". "Ok. 20 proc. polskich dzieci ocenia, że nie są szczęśliwe, a brak szczęśliwego dzieciństwa ma niekorzystny wpływ na dalszy rozwój i dalsze życie" - mówiła.

Ewa Falkowska z UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom) wyjaśniła, że sytuację dzieci analizowano na podstawie dwóch wskaźników - pierwszy z nich - "poziomem deprywacji dzieci" - mówi o braku możliwości zaspokojenia określonych potrzeb, a drugi - "wskaźnik ubóstwa względnego" - pokazuje sytuację dzieci w kontekście dochodowym.

Falkowska zaznaczyła, że raport pokazał, iż nie ma ścisłej zależności między warunkami życia dzieci a wartością produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w danym kraju i np. Polska znalazła się w raporcie wyżej niż jeden z najzamożniejszych krajów, czyli Stany Zjednoczone.

W ogólnej ocenie warunków i jakości życia dzieci na pierwszym miejscu znalazła się Holandia, a za nią kolejno: Norwegia, Islandia, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria, Belgia, Irlandia, Dania, Słowenia, Francja, Czechy, Portugalia, Wielka Brytania, Kanada, Austria, Hiszpania, Węgry, Polska, Włochy, Estonia, Słowacja, Grecja, Stany Zjednoczone, Litwa, Łotwa oraz Rumunia.

Polska pod względem warunków materialnych osiągnęła 22. miejsce, z kolei oceniając zdrowie i bezpieczeństwo - 18. miejsce (m.in. dzięki wysokiemu wskaźnikowi szczepień dzieci). Najwyższą pozycję nasz kraj osiągnął w zakresie edukacji - 5. miejsce - dzięki wysokiemu wskaźnikowi uczestnictwa w edukacji ponadpodstawowej oraz wysokim wynikom osiąganym w międzynarodowym programie Oceny Umiejętności Uczniów (PISA), który mierzy umiejętności 15-latków w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych.

Poniżej średniej (na 19. pozycji) Polska wypadła w wymiarze "zachowań i ryzyk", gdzie ocenia się m.in. odsetek dzieci dotkniętych nadwagą, codzienne spożywanie owoców, stosowanie używek oraz narażenie na przemoc. Natomiast najgorzej nasz kraj wypadł w kategorii warunków mieszkaniowych i środowiska - 26. pozycja.

Druga część raportu dotyczy subiektywnej oceny zadowolenia dzieci. Także w tym zestawieniu liderem okazała się Holandia - 95 proc. dzieci mieszkających w tym kraju deklaruje wysoki poziom satysfakcji z życia. Polska jest na przedostatnim miejscu pod względem satysfakcji ze wskaźnikiem ok. 80 proc. zadowolonych dzieci, a na ostatnim miejscu znalazła się Rumunia.

Z kolei w trzeciej części raportu wskazano zmiany w ciągu ostatnich dziesięciu lat w warunkach życia dzieci. Odnotowano zmniejszenie odsetka rodzin o niskim poziomie zamożności - największy spadek tego odsetka dotyczy Polski. Raport pokazał też spadek w badanych krajach współczynnika umieralności niemowląt oraz obniżenie odsetka młodych ludzi, którzy palą papierosy.

"Niestety, nasz kraj odnotował najwyższy wzrost odsetka dzieci z nadwagą - obecnie wynosi on 17 procent" - mówiła Falkowska. Odsetek ten wzrósł w ciągu dekady w 17 z 21 krajów.

Raport "Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych" dostępny jest na stronie www.unicef.pl.

(PAP)

bpi/ pz/ bk/

Powiązane tematy

Komentarze