Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Zysk Pekao powyżej oczekiwań

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 maja 2017, 08:39

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2017 roku spadł do 349,7 mln zł z 573,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał 7 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 327,1 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 309 mln zł do 346 mln zł.

Zysk netto spadł 39 proc. rdr i 29 proc. kdk.

Wskaźnik ROE jest na poziomie 6,1 proc.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 1.115 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.104,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.077-1.127 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 4 proc. rdr.

Marża odsetkowa wzrosła do 2,8 proc. z 2,7 proc. rok wcześniej.

Wynik z prowizji w I kwartale 2017 roku wyniósł 573,5 mln zł i był 20 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 479,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 465 mln zł do 501 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 2 proc. rdr.

Bank podał, że w I kwartale 2017 roku dokonał zmiany stosowanych zasad prezentacji w rachunku zysków i strat marż uzyskanych na transakcjach walutowych z klientami Grupy. Dotychczas takie marże były prezentowane w wyniku z działalności handlowej, natomiast po zmianie są prezentowane w przychodach z tytułu prowizji i opłat.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w I kwartale 995,5 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami (991,6 mln zł).

Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 45,5 proc.

Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych wyniosły w I kwartale 201,2 mln zł, a podatek od niektórych instytucji finansowych 125,2 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie pierwszego kwartału 2017 roku 115,1 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 11 proc. wyższych odpisów na poziomie 129,8 mln zł. Odpisy spadły 11 proc. rdr i wzrosły 8 proc. w ujęciu kwartalnym.

Kredyty na koniec marca 2017 r. wyniosły 130,1 mld zł i były wyższe o 5,8 proc. niż na koniec marca 2016 r. z wolumenami kredytów detalicznych rosnącymi o 9,1 proc. rdr i wolumenami korporacyjnymi rosnącymi o 3,1 proc. rdr.

Łączna wartość nowo udzielonych kluczowych kredytów dla klientów indywidualnych, obejmujących pożyczki gotówkowe i złotowe kredyty hipoteczne przekroczyła w I kwartale 2017 roku 4,4 mld zł i była o 58 proc. wyższa w porównaniu do I kwartału 2016 roku.

Zobowiązania wobec klientów grupy na koniec marca 2017 r. wyniosły 132,8 mld zł i były wyższe o 7,5 proc. niż na koniec marca 2016 r. z wolumenami detalicznymi rosnącymi o 10,3 proc. rdr i wolumenami korporacyjnymi rosnącymi o 4,3 proc. rdr.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,8 proc.

Wybrane wskaźniki grupy Pekao SA.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze