Informacje

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY; Kwieciński: potrzebne większe zaangażowanie samorządów w przedsięwzięcia gospodarcze

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 maja 2017, 11:24

    Aktualizacja: 11 maja 2017, 13:33

  • 1
  • Powiększ tekst

Potrzebne jest większe zaangażowanie samorządów w przedsięwzięcia gospodarcze na szczeblu lokalnym - powiedział w czwartek w Katowicach wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Wskazał, że kluczowe są tu projekty innowacyjne, sprzyjające rozwojowi.

Podczas czwartkowej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego poświęconej stykowi samorządu i biznesu wiceminister Kwieciński akcentował, że dotychczasowy udział samorządów w procesach rozwojowych jest sukcesem polskiej polityki rozwojowej od wielu lat. Samorządy bardzo silnie uczestniczą np. w budowaniu infrastruktury, zarządzaniu procesami zdrowia czy edukacji.

Uważamy, że w tej chwili nadszedł czas silniejszego zaangażowania samorządów w tę część procesów rozwojowych, które silnie związane są z gospodarką - zaznaczył Kwieciński.

Wiceminister wskazał tu na dotychczasowe doświadczenia samorządów w rozwoju przedsiębiorczości; dzięki temu, że uczestniczyły w zarządzaniu projektami i programami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości - na wszystkich szczeblach, od regionalnego do gminnego.

Ale w tej chwili, żeby dać dodatkowy bodziec do rozwoju, potrzebujemy silniejszego zaangażowania w procesy związane z innowacjami i z przyciąganiem, kreowaniem inwestycji, które będą miały duże przełożenie na rozwój lokalny i regionalny - wyjaśnił.

Podkreślił, że to zamierzenie zostało silnie zaznaczone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; są także już dobre przykłady - zazwyczaj na poziomie miast dużych i średnich.

Rząd zapewnia też lub przygotowuje rozwiązania wspierające tego typu działania samorządów - w polityce rozwoju, programach czy instrumentach wsparcia.

Tego typu współpraca może być realizowana np. z Regionalnych Programów Operacyjnych, wspieranych ze środków rządowych i unijnych; samorządy, nauka i biznes mogą również uczestniczyć w przedsięwzięciach wspieranych na poziomie unijnym, np. z programu Horyzont 2020 czy plan Junckera czy też prowadzonych w formule PPP.

Aby ramy współpracy samorządu z biznesem były łatwiejsze, potrzebne są rozwiązania, ułatwienia prawne. Rząd chce tu wprowadzić m.in. zmiany do tzw. ustawy wdrożeniowej dotyczącej Regionalnych Programów Operacyjnych służące łatwiejszemu korzystaniu przez beneficjentów z tych środków.

Zmiany mają być też związane z prowadzeniem działalności innowacyjnej - w ub. roku rząd przeprowadził tzw. małą ustawę o innowacyjności; obecnie przygotowywana jest ustawa właściwa. Przygotowywane są też zmiany dotyczące formuły PPP, szereg zmian dotyczących przedsiębiorców - część pakietu stu zmian dla przedsiębiorców czy konstytucji biznesu.

Wszystkie one mają prowadzić i do łatwiejszego przygotowywania i prowadzenia tego typu przedsięwzięć, ale również do zachęt i do tego, żebyśmy w większym stopniu korzystali z innowacji nie tylko w samym biznesie, ale też przez administrację - nie tylko rządową, ale również w znacznie większym stopniu samorządową - podkreślił Kwieciński.

Zaakcentował również, że MR bardzo zależy, aby inwestycje realizujące różne funkcje publiczne, społeczne, w jak największym stopniu wykorzystywały innowacje.

Jesteśmy przekonani, że jeżeli nie będziemy wykorzystywali innowacji rozumianych nie tylko technologicznie (), jeżeli nie będziemy opierali swojej działalności gospodarczej - co już rozumieją przedsiębiorcy - ale również naszej działalności publicznej na innowacjach, to nie będziemy się rozwijać - wyjaśnił wiceminister.

Podkreślił, że do tej pory rozwój udawał się, dzięki m.in. członkostwu w Unii Europejskiej. "Ale w przyszłości abyśmy nadal się tak silnie rozwijali, potrzebujemy właśnie bodźca w postaci wykorzystywania innowacji - zarówno przez administrację rządową, ale tak, jak mówimy dzisiaj samorządom, też w przedsięwzięciach z sektorem prywatnym, który przeważnie będzie lepiej zorientowany, co można wykorzystać" - podkreślił Kwieciński.

Zdiagnozował, że zmiana w tym kierunku już się dokonuje. Wyrazem tego są też m.in. decyzje w rządzie, aby lepiej koordynować tego typu przedsięwzięcia, np. specjalny departament w Ministerstwie Rozwoju, który zajmuje się właśnie tymi kwestiami.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze