Informacje

KNF: Sytuacja sektora bankowego w 2016 stabilna

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 maja 2017, 17:09

  • 0
  • Powiększ tekst

Sytuacja sektora bankowego w 2016 r. pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się ożywienie gospodarki oraz środowisko rekordowo niskich stóp procentowych - wynika z opublikowanego w czwartek raportu KNF o sytuacji w tym sektorze w ub. roku.

Utrzymujące się ożywienie gospodarcze w połączeniu ze stabilną sytuacją przedsiębiorstw, znaczną poprawą sytuacji na rynku pracy, poprawą nastrojów konsumentów, jak też środowisko rekordowo niskich stóp procentowych tworzyły sprzyjające warunki do rozwoju działalności sektora bankowego w niektórych obszarach - czytamy w raporcie.

Według raportu KNF w 2016 r. odnotowano znaczną poprawę wyników sektora bankowego (wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 13 908 mln zł i był o 2 721 mln zł, tj. aż o 24,3 proc. wyższy od osiągniętego w 2015 r.; poprawę wyników odnotowano w 486 podmiotach skupiających 64,9 proc. aktywów sektora; 22 podmioty wykazały stratę w łącznej wysokości 493 mln zł).

Poprawa wyników była jednak konsekwencją niskiej bazy statystycznej (wynikającej z ogłoszenia w IV kwartale 2015 r. upadłości SK banku oraz konieczności wniesienia wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców) oraz sprzedaży udziałów w VISA Europe Limited, co doprowadziło do znacznego wzrostu dochodów części banków. Z drugiej strony, od lutego 2016 r. wyniki części banków znajdowały się pod silną presją uchwalenia ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, co oddziaływało w kierunku znacznego wzrostu ich kosztów - czytamy.

KNF informuje też, że odnotowany w 2016 r. przyrost sumy bilansowej (o 111,3 mld zł) był dwukrotnie wyższy niż w 2015 r. Głównymi obszarami przyrostu po stronie aktywów był portfel obligacji skarbowych oraz kredyty, a po stronie zobowiązań depozyty gospodarstw domowych - dodaje.

W ubiegłym roku odnotowano także, wynika z raportu, umiarkowany wzrost akcji kredytowej (wartość kredytów ogółem zwiększyła się o 53,6 mld zł, tj. o 4,8 proc.), co oznacza, że odnotowany przyrost kredytów był jednak niższy niż w 2015 r. o ok. 30 proc.

Głównym obszarem wzrostu były kredyty dla gospodarstw domowych, a w mniejszym stopniu kredyty dla przedsiębiorstw, podczas gdy w obszarze kredytów dla sektora finansowego odnotowano wyhamowanie wzrostu w stosunku do lat ubiegłych, a w obszarze kredytów dla sektora budżetowego nadal utrzymywała się stagnacja - głosi raport.

Komisja zwraca uwagę, że mimo pewnego zaostrzenia polityki kredytowej banków w obszarze kredytów mieszkaniowych (m.in. wzrost marż, podniesienie wymagań w zakresie minimalnych kosztów utrzymania) w 2016 roku odnotowano przyrost stanu tych kredytów (o 19,0 mld zł, tj. 5,0 proc.), który okazał się wyższy od odnotowanego w 2015 r. o około 15 proc.

W 2016 r. odnotowano, dodaje raport, dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej sektora bankowego (np. fundusze własne wzrosły z 159,1 mld zł na koniec 2015 r. do 175,4 mld zł na koniec 2016 r., tj. o 10,2 proc.). Wynikało to m.in. z pozostawienia w bankach większości zysków wypracowanych w 2015 r., nowych emisji akcji, jak też wyłączenia ze sprawozdawczości SK Banku, którego upadłość została ogłoszona w końcu 2015 r.

Na koniec 2016 r. jeden bank komercyjny oraz siedem banków spółdzielczych nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych (3 w zakresie funduszy własnych, 4 w zakresie współczynników kapitałowych, a jeden zarówno w zakresie funduszy własnych, jak i współczynników kapitałowych), przy czym ich łączny udział w aktywach sektora bankowego wynosił jedynie 1,4 proc. Ponadto jeden bank komercyjny oraz dwadzieścia osiem banków spółdzielczych nie spełniało zaleceń KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych (ich łączny udział w aktywach sektora bankowego wynosił jedynie 1,9 proc.). Pomimo, że liczba i udział banków nie spełniających wymagań regulacyjnych lub zaleceń KNF była niewielka, to sam fakt występowania tego zjawiska należy uznać za niekorzystny - czytamy w raporcie.

Z kolei "sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra", a podstawowe miary płynności pozostają względnie stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach - wynika z raportu KNF.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze