Informacje

Systemy cyberbezpieczeństwa mogą stać się polskim hitem eksportowym

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 czerwca 2017, 10:27

  • 2
  • Powiększ tekst

Polska ma szansę, by zostać globalnym liderem sektora cyberbezpieczeństwa – uważają eksperci z Instytutu Kościuszki w najnowszym raporcie „Bezpieczeństwo poprzez innowacje. Sektor cyberbezpieczeństwa jako siła napędowa wzrostu gospodarczego”

Zdaniem autorów publikacji, sektor produktów i usług cyberbezpieczeństwa może stać się mocnym filarem polskiej gospodarki i podobnie jak w innych krajach wzmocnić bezpieczeństwo państwa i przemysłu. Z danych przytoczonych w raporcie wynika, że wartość globalnego sektora cyberbezpieczeństwa wynosi dziś 120 mld dol. Szacuje się, że do 2022 r. liczba ta się podwoi. Polskie produkty i usługi cyberbezpieczeństwa oparte na innowacyjnych rozwiązaniach mogą okazać się konkurencyjnym towarem eksportowym.

O naszym potencjale świadczy rosnąca wartość krajowego rynku ICT, która w 2016 r. wyniosła ponad 8,5 mld dolarów. Co roku, na polskich uczelniach wyższych kształcimy aż 30 tys. absolwentów kierunków informatycznych.

Polska ma wszelkie atuty, aby zbudować silny sektor cyberbezpieczeństwa. Charakter polskiej gospodarki pozwala na wykształcenie narodowej specjalizacji w tej dziedzinie, Wymaga to jednak skoordynowanego i przemyślanego zaangażowania państwa – podkreślił Dominik Skokowski – ekspert Instytutu Kościuszki, redaktor raportu.

Aby jednak osiągnąć sukces w sektorze cyberbezpieczeńtwa potrzebna jest dobra współpraca między administracją, sektorem militarnym, sektorem prywatnym i uczelniami. Tak jest np. w krajach, które odnoszą na tym polu sukcesy jak Izrael, Wielka Brytania czy Singapur. W Polsce niestety to zawodzi. Dowodem na to jest, że na 112 przedsięwzięć w modelu partnerstwa prywato-publicznego zrealizowanych w Polsce do roku 2016 r., żaden miał miejsca w sektorze cyberbezpieczeństwa.

Jak twierdzą autorzy opracowania, bazując na analizie rozwoju sektorów cyberbezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, Izraelu i Singapurze, konieczne jest aktywne zaangażowanie państwa zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej. Wsparcie administracji publicznej potrzebne jest na każdym etapie, począwszy od opracowania i wdrożenia narodowej strategii poprzez stworzenie odpowiednich mechanizmów współpracy, aż po zaprojektowanie programu badawczo-rozwojowego, czytamy w raporcie. Warto korzystać również z szans, jakie niesie za sobą polskie członkostwo w takich organizacjach, jak np. Unia Europejska, czy NATO.

Według Instytutu Kościuszki korzystając z doświadczenia i know-how sektora prywatnego, Polska może stworzyć dobrze prosperujący i konkurencyjny względem światowych potęg rynek. Taką drogę obrały państwa uznawane dziś za globalnych liderów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. Izrael, gdzie w 2015 r. przychody sektora cyberbezpieczeństwa sięgnęły 3,75 mld dolarów, stanowiąc tym samym ponad 1 proc. izraelskiego PKB, ale także Wielka Brytania, której eksport cyberproduktów szacowany jest na ok. 2 mld dolarów.

W przypadku Polski bardzo ważne jest zapewnienie przyjaznego otoczenia instytucjonalno-prawnego. Administracja publiczna powinna stwarzać warunki sprzyjające wzmacnianiu konkurencyjności polskich firm, w tym startupów, a także wspierać ich ekspansję zagraniczną. Polska powinna również opracować strategię długofalowych działań wizerunkowych, skierowanych na promocję rodzimych przedsiębiorstw i polskiego know-how.

Trudno sobie dziś wyobrazić budowę nowoczesnego, liczącego się w świecie państwa bez cybersuwerenności, ale także z dobrze rozumianym pragmatyzmem ekonomicznym.– podkreśla Zdzisław Wiater, dyrektor Obszaru Wojskowego w Asseco Poland. Dziś Polska ma do dyspozycji ogromny potencjał rodzimych firm IT, które przez ostatnie 25 lat zdobyły kompetencje, by budować mocną pozycję naszej gospodarki oraz bezpieczeństwo kraju i kluczowych sektorów – dodaje. Według niego warto im stworzyć szansę na ekspansję w sektorze cyberbezpieczeńśtwa, co także będzie miało pozytywny wpływ na wzrost PKB.

MJ

Powiązane tematy

Komentarze