Informacje

BGK ogłosił przetarg na uruchomienie „Pożyczki na rozwój turystyki”

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 czerwca 2017, 10:32

    Aktualizacja: 6 czerwca 2017, 10:33

  • 0
  • Powiększ tekst

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił przetarg nieograniczony dla instytucji finansowych na uruchomienie produktu finansowego "Pożyczka na rozwój turystyki", finansowanego ze środków ministra rozwoju i finansów, podał bank. Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach postępowania wyniesie 50 mln zł.

Przetarg kierowany jest do instytucji finansowych - pośredników, w tym m.in. banków komercyjnych (krajowych i zagranicznych), banków spółdzielczych, a także instytucji kredytowych lub finansowych (fundusze pożyczkowe) oraz konsorcjów tych podmiotów. Ich zadaniem będzie ustanowienie instrumentu finansowego 'Pożyczka na Rozwój Turystyki' skierowanego do przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie makroregionu, w skład którego wchodzą województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Instrument ten będzie zasilony środkami z wycofywanego wkładu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 wniesionego do projektu 'Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej', którego realizację bank zakończył we wrześniu 2016 roku - czytamy w komunikacie.

BGK podał, że celem uruchomienia wsparcia w formie "Pożyczki na Rozwój Turystyki" jest finansowanie przedsięwzięć mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej na obszarze Polski Wschodniej.

Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach postępowania wyniesie 50 mln zł. Jest to pierwsza pula w ramach całego budżetu projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka. Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez przedsiębiorców, będzie podlegać zwrotowi do BGK i zostanie ponownie przeznaczony na wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP - czytamy także.

Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka jest realizowany przez BGK w ramach umowy zawartej w grudniu 2016 r. z ministrem rozwoju i finansów.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze