Informacje

Ekonomiści: Wzrost gospodarczy w drugim kwartale jest bliski 4 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 czerwca 2017, 17:23

    Aktualizacja: 20 czerwca 2017, 22:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Majowe dane o produkcji przemysłowej okazały się znacząco powyżej konsensusu rynkowego, zaś informacje o produkcji budowlano-montażowej - poniżej. Jednakże analitycy podkreślają odnotowany wzrost w ujęciu rocznym we wszystkich działach budownictwa jako potwierdzenie odradzającego się popytu inwestycyjnego i, co za tym idzie - jego znacznego wpływu na kontynuację silnego wzrostu gospodarczego. Większość ekonomistów spodziewa się tempa wzrostu PKB zbliżonego do 4 proc. r/r w II kw. 2017 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w maju o 9,1 proc. r/r, zaś produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w maju br. o 8,4 proc. r/r. Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 8,4 proc. r/r w maju 2017 r., jak podał GUS. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,2 proc.. Wzrost dynamiki produkcji przemysłowej w maju br. zanotowano w 29 działach z 34 działów przemysłu.

Dane odsezonowane pokazują, że produkcja przemysłowa od początku br. nieustannie znajduje się na ścieżce wzrostowej, do czego przyczynia się rosnący popyt krajowy i zagraniczny, podkreślają ekonomiści.

Dzisiejsze miesięczne dane z polskiej gospodarki wskazują na kontynuację dobrej koniunktury gospodarczej, zwłaszcza w tych sekcjach przemysłu, które są związane z aktywnością inwestycyjną. To wzmacnia naszą prognozę wzrostu inwestycji w II kw. br. w ujęciu rocznym o 3,3 proc. - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski.

Prognozy Banku Millennium jest wyższa.

Sądzimy, że drugi kwartał przyniesie stabilizację wzrostu gospodarczego na poziomie zbliżonym do 4,0 proc. r/r. Szacujemy, że dynamika inwestycji będzie w tym okresie dodatnia i dołączy się do solidnie rosnącej konsumpcji. Nieznaczne spowolnienie dynamiki PKB, ze względu na czynniki bazowe możliwe jest w drugiej połowie tego roku. Niemniej jednak utrzymanie wzrost PKB w całym roku na poziomie zbliżonym do 4 proc. wydaje wysoce prawdopodobne - ekonomiści Banku Millennium.

Lekkie osłabienie tempa wzrostu widzą ekonomiści BOŚ Banku.

Opublikowane dane za dwa miesiące II kw. wspierają nasze założenia dot. czynników okresowych dodatkowo poprawiających (poza trwałym efektem poprawy aktywności) wyniki aktywności krajowej gospodarki na początku br. Te efekty, jak również potencjalne ograniczenie kumulacji zapasów oraz wyraźne przesunięcia w zakresie ścieżki dochodów (odmienne niż przed rokiem terminy wypłat dopłat bezpośrednich dla rolników) są przesłanką oczekiwanego przez nas spadku dynamiki PKB w II kw. w kierunku 3,6 proc. - 3,7 proc. r/r wobec wzrostu o 4,0 proc. r/r w I kw., pomimo utrzymującej się korzystnej sytuacji cyklicznej - ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

Analitycy wskazują, że rosnący popyt krajowy i zagraniczny wpłynie pozytywnie na produkcję przemysłową w kolejnych miesiącach. Przyczyni się do tego dobra koniunktura w gospodarce niemieckiej, przyspieszenie globalnego handlu, odbicie krajowych inwestycji, pociągające za sobą wzmożoną produkcję dóbr inwestycyjnych. Ich zdaniem, konsumpcja prywatna wciąż będzie silna i pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego w najbliższym czasie. Natomiast z uwagi na bazę odniesienia roczna roczna dynamika konsumpcji osłabi się w II poł. roku.

ISB, MS

Powiązane tematy

Komentarze