Informacje

PKN Orlen wypłaci 3 zł dywidendy na akcję

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 czerwca 2017, 12:19

    Aktualizacja: 30 czerwca 2017, 12:21

  • 0
  • Powiększ tekst

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 1 283,13 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 5 364,46 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję

Naszym celem jest, by dywidenda wypłacana przez PKN Orlen systematycznie rosła. Udaje nam się to realizować. Za rok 2015 było to 2 zł na akcję, teraz zaproponowaliśmy 3 zł na jedną akcję, dzięki czemu udaje się realizować nasze wcześniejsze zapowiedzi - powiedział wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk podczas obrad walnego zgromadzenia

"Zwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną rady nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku netto z rok obrotowy 2016, w wysokości 5 364 455 552,64 zł w następujący sposób: kwotę 1 283 127 183 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 zł na jedną akcję)" - czytamy w przyjętej uchwale

Pozostałą kwotę, tj. 4 081,33 mln zł, przeznaczono na kapitał zapasowy, podano także

Dzień dywidendy to 14 lipca, a dzień wypłaty dywidendy - 4 sierpnia 2017 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

SzSz (ISBnews)

Powiązane tematy

Komentarze