Informacje

Spółka Restrukturyzacji Kopalń będzie działać w nowej strukturze

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 lipca 2017, 14:19

  • 0
  • Powiększ tekst

Do jesieni tego roku Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zamierza wdrożyć nową strukturę organizacyjną, która ma dostosować organizację firmy do realizacji stawianych przed nią zadań. Jednym z najważniejszych ma być zagospodarowanie pogórniczego majątku.

Chcemy nadać nową dynamikę działaniom związanym z przywracaniem gminom terenów i obiektów należących w przeszłości do kopalń, by mogły służyć nowym celom" - zadeklarował w poniedziałek prezes SRK Tomasz Cudny, który od niespełna miesiąca kieruje firmą, gdzie trafia przeznaczony do likwidacji majątek kopalń.

Obecnie - po niedawnym przejęciu dużej części majątku dawnej Kompanii Węglowej - do SRK należy blisko 3,5 tys. hektarów gruntów, na których znajduje się kilka tysięcy budynków i innych budowli. Ponadto spółka ma ok. 15 tys. b. mieszkań zakładowych wraz z infrastrukturą służącą ich mieszkańcom, garażami itp.

Do końca lipca nowy zarząd SRK zamierza przygotować propozycję zmian strukturalnych, które mają pomóc firmie w skutecznej realizacji powierzonych jej zadań. Jeżeli plan zatwierdzi rada nadzorcza, nowa struktura ma obowiązywać już od września. Skład zarządu może być wówczas rozszerzony z trzech do pięciu osób - jeden z nowych wiceprezesów miałby zająć się sprawami mieszkaniowymi, drugi - zagospodarowaniem majątku i likwidacją szkód górniczych.

W ciągu minionych dwóch lat majątek SRK znacząco się powiększył, na skutek przekazywania kolejnych kopalń i ruchów; przejęliśmy też nowe obowiązki, za czym jednak jak dotąd nie poszła zmiana struktury wewnętrznej spółki i sposobu zarządzania. Takie zmiany przygotowujemy - wyjaśnił PAP prezes.

SRK, która m.in. na działania likwidacyjne oraz zabezpieczenie dawnych kopalń wydaje rocznie ponad 1 mld zł z dotacji budżetowej, chce, by skuteczne zagospodarowanie terenów po dawnych kopalniach stało się tak samo ważną dziedziną działalności spółki jak likwidacja majątku, która jest statutowym działaniem SRK.

Chcemy wykorzystać wszystkie przewidziane przepisami możliwości, by pogórniczy majątek mógł być zagospodarowany i przygotowany do nowych zadań. To zarówno sprzedaż czy dzierżawa terenów, których stan prawny jest już uregulowany, jak i nieodpłatne przekazywanie ich zainteresowanym gminom, mających pomysły na ich wykorzystanie - powiedział prezes Cudny.

Przykładem takich działań jest m.in. planowane na najbliższy okres przekazanie dwóch górniczych hałd samorządowi Piekar Śląskich - ma tam powstać lądowisko dla paralotniarzy.

W najbliższym czasie w SRK powstanie specjalny pion dotyczący zagospodarowania majątku, podległy jednemu z dwóch nowych wiceprezesów. Do jego zadań będzie należało m.in. szukanie pomysłów i tworzenie koncepcji zagospodarowania poszczególnych terenów.

Zmiany w strukturze SRK mają też uczynić działania spółki bardziej przejrzystymi. W nowej formule organizacyjnej prezes Cudny - jak poinformował - zamierza osobiście kierować pionem odpowiedzialnym za organizowanie przetargów w firmie. Zapowiedział też powołanie komórki weryfikującej zapotrzebowania przetargowe poszczególnych oddziałów SRK oraz wprowadzenie transparentnych aukcji elektronicznych, które dotąd nie były w spółce wykorzystywane.

W SRK ma również powstać zespół zajmujący się sprawami dialogu społecznego w tej zatrudniającej obecnie blisko 2,6 tys. osób firmie, gdzie wciąż obowiązuje kilka różnych regulaminów wynagradzania - wynika to z zaszłości historycznych oraz przepływu kadr między spółkami węglowymi i SRK w minionych latach. Docelowo możliwe jest podjęciem rozmów ze stroną społeczną na temat ujednolicenia obowiązujących w tym zakresie zasad.

Z początkiem lipca SRK przejęła dużą część majątku dawnej Kompanii Węglowej, która ponad rok temu przekazała swoje kopalnie do Polskiej Grupy Górniczej (PGG). W podobnej sytuacji, tj. dawnej spółki wydobywczej pozbawionej obecnie kopalń - jest teraz Katowicki Holding Węglowy, którego kopalnie znalazły się w PGG wiosną tego roku. Docelowo - najdalej wiosną przyszłego roku - również majątek holdingu ma trafić do SRK. Wcześniej jednak KHW ma uporządkować jego stan własnościowy i prawny.

Na razie nie ma konkretnego terminu przekazania do SRK kolejnych aktywów. Według wcześniejszych informacji Polskiej Grupy Górniczej, przed końcem br. do spółki restrukturyzacyjnej ma trafić majątek katowickiej kopalni Wieczorek (jej złoże będzie eksploatowane z wykorzystaniem infrastruktury sąsiedniej kopalni Murcki-Staszic) oraz tzw. Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej – rudzka część katowickiej kopalni Wujek. Sprawa Ruchu Śląsk wciąż jest tematem prac specjalnego zespołu, który analizuje zasadność i potencjalny termin przekazania zakładu do SRK.

Jak poinformował w poniedziałek prezes Cudny, w ostatnim czasie PGG zwróciła się do SRK z propozycją powołania zespołów roboczych, które mają omówić warunki przekazania spółce restrukturyzacyjnej majątku kopalni Wieczorek i Ruchu Śląsk - zespoły te mają wkrótce rozpocząć prace.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze